Agenda

Een overzicht van activiteiten van ST-RAW en de partners.

Kennisatelier het Rotterdamse jeugdstelsel in de praktijk

De afgelopen jaren is door gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar het jeugdstelsel. Hoe is het bereik? Wat is de doorstroom? Hoe is de samenwerking tussen wijkteams en de wijknetwerk partners? Hoe is de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams? Op deze belangrijke vragen voor het functioneren van het jeugdstelsel is antwoord gezocht. Ook de Erasmus universiteit heeft meerjarig onderzoek gedaan naar wijkteams in 13 gemeenten in Nederland waaronder gemeenten in de Rijnmond regio en Rotterdam. Focus van dit onderzoek zijn de prestaties van teams.

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ is aangevraagd.

Kennisatelier Jongeren en JeugdzorgPlus: Lessen voor de hele keten.

JeugdzorgPus is een vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waarbij de vrijheden van de jeugdige kunnen worden ingeperkt via een rechtelijke machtiging. Dat komt meestal niet uit de lucht vallen. Heel veel hulpverleners hebben te maken met de jongeren in de JeugdzorgPlus. In dit kennisatelier zijn er bijdragen over cijfers en monitoring, twee voorbeeldne van methodieken (geweldloos verzet en Mijn Pad) en een discussie met de zaal. Met lessen voor de hele keten.

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ is aangevraagd.

Kennisatelier Jongeren en hun hindernissen om mee te doen

Maak kennis met jongeren die op verschillende manieren hindernissen ondervinden bij hun opleiding, het vinden van een stageplek of werk. Jongeren met psychische problemen en jongeren die een nieuwe kans nodig hebben. Wat kunnen we van hen leren? Waar hebben zij behoefte aan? Waar moeten professionals rekening mee houden?

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ wordt aangevraagd.

 

Kennisatelier Kracht uit informele netwerken

In Amsterdam en Rotterdam wordt op een aantal manieren gewerkt met opvoedondersteuning via informele netwerken. Getrainde vrijwilligers en professionals zetten zich hierbij in. Kom tijdens het kennisatelier kennismaken met een aantal voorbeeldprojecten en praat mee over de werkzaamheid en het belang er van. Het kennisatelier wordt deze keer samen met de academische werkplaats KETJA uit Amsterdam georganiseerd.

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ wordt aangevraagd.

Kennisatelier E-Mental Health

Hoe kunnen we met ICT en internettechnologie de psychische gezondheid van kinderen en jongeren ondersteunen of verbeteren? Voorbeelden uit de regio en discussie.

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ wordt aangevraagd.

ST-RAW vertegenwoordigd op het congres Van Wijk tot Wetenschap

Samenwerking in het kader van het Vraaganalyse Instrument (VAI) staat 23 november centraal tijdens één van de workshops op heVan wijk tot wetenschapt congres Van Wijk tot Wetenschap. Het VAI is een instrument dat de wijkteammedewerkers in Rotterdam gebruiken tijdens de vraagverhelderingsfase om de situatie van cliënten zo breed mogelijk in kaart te brengen.  Wijkteams worden ingezet voor het bieden van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen/huishoudens. Zij moeten complexe problematiek in kaart brengen en tegelijkertijd eigen regie stimuleren. Wat betekent dit, hoe pakken ze dit aan en wat is de rol van het VAI hierbij?

Het VAI is ontwikkeld en onderzocht in workpackage 2 van ST-RAW en de resultaten hiervan zullen gepresenteerd worden. Tijdens deze workshop zal het instrument geïntroduceerd worden en zullen de gebruikerservaringen worden gedeeld.

VAI logoHet perspectief van iemand die met het VAI werkt is essentieel! Wij zijn daarom nog op zoek naar een wijkteammedewerker of wijkteamleider die het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan deze workshop! Heb je ervaring met het VAI en wil je aan een breder publiek toelichten welke rol het VAI voor jou speelt bij de vraagverheldering, stuur dan een e-mail naar Ingrid Kruizinga, via i.kruizinga@yulius.nl.

Klik hier voor meer informatie over het congres Van Wijk tot Wetenschap.

 

Kennisatelier Reflectieve Professional

Een succesvolle transformatie van het jeugdhulpstelsel vraagt om reflectie en continue verbetering. Wat doen we al op dit vlak? En wat levert het op? Wat vraagt dat van professionals en organisaties? Hoe zorgen we er voor dat we leren met en van elkaar?

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ wordt aangevraagd.

 

Kennisatelier Eigen Kracht benutten in de jeugdhulpketen

Meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van kinderen en ouders is een doel van de jeugdwet. Maar hoe moeten we eigen kracht benutten? Welke interventies zijn er? Welke gebruiken we in de regio? Wat zijn de ervaringen daarmee? Wat vinden cliënten zelf van eigen kracht?

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ en ABSG wordt aangevraagd.

Mini-symposium De Kracht van Preventie

Het ST-RAW project ‘de Kracht van preventie’ organiseert een mini-symposium.

Aanleiding voor het organiseren van dit mini-symposium is de realisatie van het literatuuronderzoek naar de werkzame elementen van groepsgerichte opvoedingsondersteuning door vrijwilligers. De presentatie van deze studie is een onderdeel van het symposium. Het symposium wordt ingeleid door onze gastspreker Marianne van Bochove. Marianne heeft onderzoek gedaan naar de nieuwe verhoudingen tussen professionals en vrijwilligers. Zij gaat met de zaal in gesprek over de meerwaarde én de dilemma’s die het werken met vrijwilligers met zich mee brengen.  Het tweede deel van het symposium bestaat uit een demonstratie van de interventie Ouders in Actie en kennismaking met Mama’s Garden.  Deze twee Rotterdamse interventies zijn voorbeelden van succesvolle inzet van betrokken vrijwilligers.  Na afloop van het symposium is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.  Het symposium richt zich op een breed publiek van vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en studenten van de Hoge School Rotterdam.

Uitnodiging 2 februari 2017

ConsenseP-symposium Pleegzorg, trauma en hechting

De brug tussen praktijk en wetenschap 

 • Datum: 4 november 2016
 • Tijdstip: 9:00 – 14:00
 • Locatie: Djoj, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam
 • Kosten: € 65,-  inclusief lunch
 • Accreditatie is aangevraagd bij SKJ

Op 4 november 2016 organiseert het ConsenseP-netwerk in Rotterdam een symposium, gericht op trauma, psychosociale ontwikkelingen en behandelmethoden. Professionals binnen de specialistische zorg en pleegzorg hebben veel expertise op het gebied van trauma en hechting. Mede door de invoering van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg, krijgen ook steeds meer professionals binnen onderwijs, wijkteams en jeugdzorg te maken met getraumatiseerde kinderen en jongeren. Deze hulpverleners worden geconfronteerd met emotionele en psychische problematiek, zoals contact- en relatiestoornissen, aandacht- en leerstoornissen, drugsgebruik, en angst- en stemmingsstoornissen die verband houden met hechtingsproblematiek in de vroege jeugd. Het ConsenseP symposium biedt de mogelijkheid om expertise uit te wisselen en kennis te vergroten/verdiepen op dit gebied. Het wordt een dag waarin recente ontwikkelingen binnen praktijk en wetenschap centraal staan en u volop kunt netwerken.

Dit symposium is bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in pleegzorg, trauma en hechting. Zoals: medewerkers wijkteams/jeugdteams, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers, pleegzorgwerkers, huisartsen, kinderartsen en kinderpsychiaters, groepsleiding kinderdagverblijven, leerkrachten, pleegouders, gezinsvoogden, etc.

Meer informatie en aanmelden: www.consensep.nl/symposium

Of mail naar consensep@yulius.nl

 

Kennisatelier “Hoe bereik je migrantengroepen in jeugdhulpketen?”

Op 27 oktober 2016 tussen 15.00 en 17.30 uur organiseert ST-RAW het kennisatelier “Hoe bereik je migrantengroepen in jeugdhulpketen?” Het kennisatelier is bedoeld voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en opleiders in het jeugddomein.

Bij migrantenkinderen komt meer psychische problematiek voor, maar zij zijn ondervertegenwoordigd in de jeugdhulp. Migrantenkinderen zijn wel oververtegenwoordigd in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hoe kunnen we dit veranderen? Welke lessen zijn er op het vlak van cultuursensitief werken?

Na de presentaties is er een discussie, die zal worden geleid door Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad bij Inholland. Albert Boon zal kritische vragen stellen bij de presentaties en stof voor discussie oproepen. Albert Boon is onderzoeker kinder- en jeugdpsychiatrie bij Lucertis en Curium LUMC en doet onderzoek naar de rol die de etnische achtergrond speelt bij hulpgebruik

Op het programma staan in vogelvlucht:

 • Hoe maak je interventies diversiteitsgevoelig? Marjolein Distelbrink, Verwey Jonker instituut
 • Wat leren we van migrantenouders in Den Haag? Krista van Mourik, LUMC
 • Ervaringsdeskundige aan het woord
 • Training LOL in cultuursensitief werken Ernie van der Weg, gemeente Rotterdam
 • Discussie met de zaal over implicaties voor praktijk en beleid
 • Locatie: gebouw De Heuvel, Grote Kerkplein 5 te Rotterdam
 • Aanmelden via deze link
 • Accreditatie bij SKJ is aangevraagd.
 • Klik hier voor het volledige programma.
 • Uitnodiging kennisatelier