De grens van eigen kracht

‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Bij deze groepen (licht verstandelijk gehandicapten of jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen) is veel winst te behalen: vermindering van leed maar ook vermindering van kosten.

‘De grens van eigen kracht’ brengt in beeld wat de kenmerken zijn van deze moeilijkste categorie cliënten. Ook laat dit deelproject zien hoe bij deze doelgroepen toch effectief aan eigen kracht gewerkt kan worden. We gaan in op de vraag wat passende hulp is. Ook wordt de effectiviteit van de oplossingsgerichte methodiek ‘Samen Veilig Stap voor Stap’ nauwlettend bekeken.