Auteur - Yeliz Olgun

Slotconferentie ON(beperkt)Stage

Op 18 april organiseert de Hogeschool Rotterdam een Slotconferentie. Dit vanuit het project ON (beperkt) STAGE, gericht op inclusief onderwijs, stage en werk voor jongeren met een chronische ziekte, of een psychische of fysieke beperking. Het programma bevat bijdragen van Rotterdam Onbeperkt, lector Paul van der Aa, Ervaringsdeskundige, Dirck...