POH Jeugd & Gezin

Het doel van de praktijkondersteuner huisarts jeugd en gezin (POH J&G) is om, vanuit de laagdrempelige, praktijk van de huisarts ondersteuning te kunnen bieden. De POH J&G werkt onder aansturing van de huisarts, kan breed kijken, heeft kennis van het hulpaanbod, geeft zelf opvoedadviezen, kortdurende begeleiding en help de cliënt naar de juiste zorg. Dat kan zijn vanuit welzijn, lokale hulp in de wijk, basis ggz, het wijkteam, CJG, basis jeugd-ggz of gespecialiseerde jeugdhulp. We beogen hiermee de druk op de achterliggende jeugdhulpketen te verlichten door eerder hulp te bieden en optimaler gebruik te kunnen maken van beschikbare hulp in de wijk. Cliënten die gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben worden naar deze hulp doorgeleid. Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat cliënten en huisartsen de inzet waarderen en dat doorontwikkeling gewenst is.

Vanaf 2018 heeft de inzet van POH J&G, aanvankelijk in een pilot, vorm gekregen. Met de start van het nieuwe college is deze inzet geïntensiveerd. Eerst in het NPRZ gebied en vanaf 2020 ook in de overige wijken van Rotterdam. Het beleid is gericht op het vergroten van het bereik door meer huisartsen te laten aansluiten en daarnaast te investeren in de inhoudelijke ontwikkeling van de functie. Met de focus op direct zelf kortdurend hulpverlenen en functioneren als een spin in het web in de jeugdhulpketen. Er loopt een effectonderzoek waarbij wordt samengewerkt met de vakgroep huisartsengeneeskunde van het EMC (Rijnmondgezond.nl). En er loopt een traject gericht op de inhoudelijke ontwikkeling van de functie POH Jeugd & Gezin. Voor het effectonderzoek en de functieontwikkeling is een innovatiesubsidie toegekend door ZonMw. Eind 2022 is het project afgerond.

Klik hier hier voor de samenvatting van de tussenrapportage evaluatie inzet POH J&G. Het volledige rapport vindt u hier.