Samen gezinnen versterken: dat leren we in de wijk!

Welzijnswerk, scholen, sportverenigingen en de jeugdgezondheidszorg vormen het ‘voorveld’: zij hebben veel contact met kinderen en ouders en kunnen steun bieden waar nodig. Onderzoeksinstituut IVO en de gemeente Rotterdam gaan samen met professionals en bewoners in drie wijken in Rotterdam onderzoeken wat hierbij goed werkt. En hoe professionals, ouders en jongeren van elkaar kunnen leren. Hiervoor zal een leernetwerk worden opgezet. Van elkaar leren en uitproberen staat voorop. Er zullen meerdere keren interviews worden gehouden met bewoners en professionals in de wijk. Degenen die betrokken zijn bij de drie wijkaanpakken zullen ook bij elkaar in de wijk langsgaan.

Het doel van dit project is tot een handreiking voor wijkgericht werken vanuit het voorveld te komen, en een opzet voor een workshop te ontwikkelen om andere wijken op weg te helpen. Eind 2022 is het project afgerond. Kijk hier voor meer informatie.