Doen we de juiste dingen?

Het doel van dit project is om twee vragen te beantwoorden die belangrijk zijn voor gemeenten en jeugdzorgaanbieders in de regio Rijnmond. In de regio is veel geïnvesteerd in wijkteams. Wijkteams zijn vaak laagdrempelig waardoor er makkelijker gebruik kan worden gemaakt van jeugdhulp. Het eerste doel van dit project is om te bepalen of de inzet van wijkteams heeft geleid tot meer jeugdhulpgebruik in wijken waar eerst weinig werd gebruikt, maar waar wel veel problemen zijn bij kinderen.

Daarnaast is de regio Rijnmond in 2018 in gestart met zorgarrangementen en resultaatgerichte inkoop. Het idee is dat er meer samenhang en afstemming is in de hulp aan jeugd, dat er beter passende hulp wordt gegeven en dat kosten hierdoor omlaag gaan. Het tweede doel van dit project is om na te gaan of dit inderdaad zo is door trends in de regio Rijnmond te vergelijken met gemeenten waar niet resultaatgericht wordt ingekocht, waaronder regio Haaglanden. Dit project wordt uitgevoerd door het Erasmus MC in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en andere betrokkenen.

De resultaten van dit project zijn gebundeld in twee factsheets. Klik hier voor de factsheet over wijkteams en hier voor de factsheet over resultaatgericht inkopen.