Stay on Track

De levensloop en leertrajecten van uithuisgeplaatste jongeren laten veel breuklijnen zien. Vaak is er thuis en op school al veel misgegaan voor uithuisplaatsing. Ondanks alle initiatieven uit het verleden is tot op heden de aansluiting jeugdhulp onderwijs voor deze jongeren nog verre van gerealiseerd.

Dit project onderzoekt samen met uithuisgeplaatste jongeren en met de mensen om hen heen hoe de terugkeer naar school verbeterd kan worden, zodat hun talenten beter tot hun recht komen. De ervaringen en ideeën van jongeren zelf staan centraal in dit project. Vier ervaringsdeskundige co-onderzoekers zijn van begin af aan betrokken. Ook worden ouders, jeugdbeschermers, docenten en jeugdhulpverleners op school betrokken bij dit project. Alle betrokkenen gaan samen op zoek naar oplossingen. Enkele oplossingen worden gekozen, getest en geëvalueerd, en daarna daadwerkelijk ingevoerd. De instellingen die van begin af aan betrokken zijn bij het project hebben zich hieraan gecommitteerd. Dit project wordt uitgevoerd door de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met andere partners. De eerste resultaten worden in 2021 verwacht. Kijk hier voor een filmpje en meer informatie.