Kennisagenda

De Kennisagenda 2020-2024 van ST-RAW heeft als thema Samen voor preventie. De centrale vraag is: hoe kunnen we preventiever werken en goede verbindingen leggen in de jeugdketen, zodat we meer de beweging ‘naar voren’ kunnen maken?

We hebben dit onderwerp uitgewerkt aan de hand van vier kennisthema’s:

Het laatste kennisthema is niet specifiek voor preventie, maar wel een belangrijk meta-thema omdat het samen leren een belangrijk doel is van zowel het transformatieplan van de regio als, inherent, van de kenniswerkplaats.

Aan de hand van deze vier thema’s willen we kennis verzamelen binnen de regio. Dit kunnen pilots of innovaties zijn, lopende onderzoeken of reeds gedocumenteerde kennis. Wil je bijdragen aan onze kennisverzameling maar staat jouw project er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Klik op de bovenstaande kennisthema’s om meer over het thema te lezen en een aantal voorbeelden van lopende pilots en onderzoeken die kunnen bijdragen aan de kennisontwikkeling.