Slotconferentie ON(beperkt)Stage

Op 18 april organiseert de Hogeschool Rotterdam een Slotconferentie. Dit vanuit het project ON (beperkt) STAGE, gericht op inclusief onderwijs, stage en werk voor jongeren met een chronische ziekte, of een psychische of fysieke beperking. Het programma bevat bijdragen van Rotterdam...

Workshop leren van ervaringsverhalen 1

Op donderdag 28 september heeft de eerste workshop casuïstiek van ST-RAW plaatsgevonden. Bij deze workshop worden ervaringsdeskundige jongeren uitgenodigd om hun verhaal te delen. Door workshops rondom deze verhalen te organiseren kan er kennis worden uitgewisseld en de hulp aan...

Kennisatelier
“Zorg in onderwijstijd”

Op 14 maart van 15.00 tot 17.00 heeft het kennisatelier “Zorg in Onderwijstijd” plaatsgevonden in de Pauluskerk Rotterdam. Het programma bestond uit twee delen. Na afloop was er nog gelegenheid om na te praten met een borrel. De slides van het kennisatelier zijn te vinden onderaan...

Kennisatelier “Het belang van maatwerk in pleeggezinnen”

Op donderdag 6 oktober heeft het kennisatelier “Het belang van maatwerk in pleeggezinnen” plaatsgevonden in de Pauluskerk in Rotterdam. Dit was het eerste live kennisatelier sinds de coronacrisis. Het programma bestond uit een introductie over pleegzorg door Marlous Roodnat...