Eindrapportage transformatieprojecten in de regio

In de regio Rijnmond hebben gemeenten, jeugdbescherming, verwijzers, jeugdhulpaanbieders en talloze andere partners de afgelopen jaren samen gezocht naar mogelijkheden om de jeugdhulp beter, meer nabij en passend te maken. Op verschillende plekken in de regio zijn 28...

Meld je aan voor symposium Mijn Pad en B-ready!

Meld je aan voor het symposium waarin de resultaten van het project “Meer stem voor jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad & B-Ready” worden gepresenteerd. Het symposium vindt plaats op 15 november van 14.45 tot 17.30 uur op de Hogeschool Rotterdam (locatie Museumpark...

Kennisatelier Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Op maandag 25 oktober heeft het online kennisatelier “Verbinding onderwijs en jeugdhulp” plaatsgevonden. Tijdens dit kennisatelier bespraken we twee projecten die erop zijn gericht om zoveel mogelijk kinderen en jongeren passend onderwijs te laten volgen. Het volledige programma vindt...

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ gelanceerd!

Mooi nieuws! Op 1 juni lanceerde ST-RAW samen met ZonMw en de andere werkplaatsen jeugd het magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van ZonMw. Als werkplaatsen gaven we de afgelopen jaren een ‘boost’ aan innovatieve jeugdhulp...

Nieuwe publicatie: determinanten van jeugdhulpgebruik

Onderzoekers van het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam hebben een paper gepubliceerd over determinanten voor jeugdhulpgebruik op 9-jarige leeftijd. De studie is uitgevoerd met tussen 2002 en 2013 verzamelde gegevens van Generation R, een Rotterdamse cohortstudie. Het onderzoek laat zien...