Over ST-RAW

ST-RAW (voorheen DWARS) is de vernieuwde academische werkplaats voor de jeugdhulpketen. Samen met de partners uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap wil ST-RAW de jeugdhulp en het gemeentelijk jeugdbeleid in Rotterdam en de regiogemeenten van een stevig kennisfundament voorzien. Dat betekent dat kennis beschikbaar en toegankelijk is en wordt verspreid. Met onderzoek willen we nog meer kennis genereren en uitbouwen.

ST-RAW werkt nauw samen met de andere academische werkplaatsen in en buiten de regio en met de WMO werkplaats Rotterdam.

ST-RAW wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.

 

ST-RAW bouwt verder op de ervaringen van DWARS, de Academische Werkplaats gericht op diversiteit in het jeugdbeleid in Rotterdam. DWARS was een netwerkorganisatie waarin kennis en vakmanschap werden gedeeld tussen doelgroep, praktijk, onderzoek, onderwijs en het jeugdbeleid. DWARS is in 2015 overgegaan in ST-RAW. ST-RAW staat voor Samen Transformeren Rotterdam Academische Werkplaats en heeft nieuwe samenwerkingspartners.

Missie:

ST-RAW wil samen met de partners, ouders en kinderen voor een stevig kennisfundament zorgen in de lokale jeugdhulpketen. Hierbij houden we de verscheidenheid aan groepen kinderen en jongeren tot en met 23 jaar altijd scherp voor ogen.

Het kennisfundament vastleggen en verstevigen doen we door:

  • bestaande kennis te vertalen en te verspreiden voor praktisch gebruik
  • nieuwe kennis te genereren die gericht is op ondersteuning van de beleids- en uitvoeringspraktijk.

Visie:

ST-RAW richt zich met de kennisontwikkeling op de transformatie in de jeugdhulpketen. Het uitgangspunt van deze transformatie is de versterking van de eigen kracht van individuen en gezinnen.

Doelen

ST-RAW kent drie transformatiedoelen waar we ons inhoudelijk op richten:

  1. Preventie en eigen kracht van jeugdigen en gezinnen
  2. In een vroeg stadium hulp op maat bieden
  3. Ruimte voor de uitvoerende professional en zijn veranderende rol

In de 5 deelprojecten komen verschillende aspecten van de transformatiedoelen aan bod.

Diversiteit

Diversiteit is en blijft een actueel thema in het denken over effectief beleid en de uitvoering daarvan. ST-RAW blijft nadrukkelijk aandacht houden voor de diversiteit van de doelgroep. Onder diversiteit verstaan we etnische achtergrond, de aard van de problematiek en de leeftijdsfase van jeugdigen en gezin.

Bij de aard van de problematiek kijken we weer aandachtig naar de aanwezigheid van licht verstandelijke beperkingen of GGZ-problematiek.

In de deelprojecten ligt de focus ook op diversiteit.

Adviesraad

De adviesraad adviseert ST-RAW over de inhoudelijke koers en activiteiten. De adviesraad bestaat uit (vertegenwoordigers van) ouders en jongeren, jeugdhulpaanbieders over de volle breedte van de jeugdhulpketen, vertegenwoordigers uit Rotterdam en de samenwerkende regiogemeenten en gerelateerde instanties zoals huisartsen, schoolmaatschappelijk werk en de justitiële keten.

Flyer

Samen Transformeren – Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW

Links

Info op ZonMw

Film over ST-RAW

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

ZonMw