Cultuursensitief werken

Rijnmond is een multiculturele samenleving. Cultuur is een factor bij de beleving en erkenning van psycho-sociale problematiek. Via de LOL training worden professionals zich meer bewust van de eigen normen en waarden (waaronder ook de eigen stereotype beelden) ten opzichte van andere culturen, en het belang  van een open houding naar anderen.

Lol in cultuursensitief werken
Evaluatie-onderzoek ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd’: dit rapport doet verslag van het evaluatie-onderzoek naar de ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd’. Centraal staan de resultaten en aandachtspunten voor de doorontwikkeling van de basistraining ‘Lol in cultuursensitief werken’.

Download het onderzoeksrapport

Meer informatie over de training ‘Lol in cultuursensitief werken’