De kracht van preventie

‘De kracht van preventie’ gaat in op preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau en de inzet van formele en informele netwerken. De druk op het jeugdzorgstelsel kan verminderen door preventie en door het bevorderen van eigen kracht. In dit deelproject kijken we hoe we daarvoor kunnen zorgen. Specifiek bestuderen we hierbij de praktijk van de interventie ‘Ouders in actie’. Ook onderzoeken we of deze interventie uitgebreid kan worden naar andere leeftijdsgroepen en aanstaande ouders en hoe vaders beter betrokken kunnen worden.

Deelproject ‘De kracht van preventie’ richt zich op de versterking van de preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau. In het bijzonder gaat het om secundaire preventie, dat wil zeggen vroegsignalering van mogelijke opvoedingsproblemen en vroege interventie bij opvoedingsproblematiek waarmee inzet van zwaardere hulp kan worden voorkomen of geminimaliseerd. Specifieke aandacht daarbij wordt geschonken aan:

1. de rol van de professional,
2. de vorming van een pedagogische civil society van formele en informele netwerken én
3. ketenhulp van min 9 maanden tot plus 18 jaar

Door bestudering van de exemplarische praktijk ‘Ouders in Actie’ krijgen we inzicht in
effecten, werkzame elementen en benodigde condities voor secundaire preventie op buurtniveau.

Deze inzichten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van deze praktijk en verwerkt in
bruikbare kennisproducten voor zittende en toekomstige professionals in het preventieve veld.

Publicatie:
Literatuurstudie naar het effect van non-professionele hulpgroepen voor ouders met opvoedvragen