De rol van SES en sociale cohesie van een buurt bij het verkrijgen van jeugdhulp

Terwijl het gebruik van jeugdhulp al een aantal decennia stijgt, zijn er ondertussen altijd nog zorgen dat kinderen die hulp nodig hebben niet worden bereikt. Omgevingsfactoren zouden een rol kunnen spelen, maar helaas was daar tot nu geen onderzoek naar gedaan. Een onlangs gepubliceerde cohort studie heeft gekeken of de sociaaleconomische status (SES) van een buurt en de sociale cohesie binnen een buurt een rol spelen bij het verkrijgen van jeugdhulp tussen 9 en 13 jaar.

Het onderzoek is gedaan door de onderzoekers van de afdeling Maatschappelijk Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam in samenwerking met Gemeente Rotterdam. Het doel van het onderzoek was om te kunnen helpen bij het bedenken van preventiestrategie├źn en beleid op specifieke buurten.

Deze studie laat zien dat de SES en de verbondenheid met de buurt een rol spelen in het gebruik van jeugdhulp. Kinderen van 9 tot 13 jaar die wonen in buurten met een hoge SES en waar mensen zich minder verbonden voelen met de buurt gebruiken meer jeugdhulp. Verder laat deze studie zien dat er geen verschillen zitten in jeugdgebruik tussen buurten. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in Rotterdam de beide sociale buurtfactoren elkaar compenseren. Het is wel goed om aandacht te hebben voor de verschillende sociale buurtfactoren om vroeg te kunnen ingrijpen in buurten met hoge of juist lage kansen in jeugdhulp gebruik. Ook kan de toegankelijkheid tot jeugdhulp in buurten met een lage SES door onderzoek en aandacht verbeterd worden.

Wil je meer lezen? Kijk hier voor de Nederlandstalige factsheet en hier voor de wetenschappelijke publicatie (Engels).