Eigen risico en GGZ tijdens de transitie naar volwassenheid

Een onlangs gepubliceerde studie van onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam laat zien hoe een verhoging van het verplicht eigen risico in Nederland leidde tot een afname in zorggebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) door jongvolwassenen. Verminderde toegang tot de GGZ in deze cruciale periode van het leven heeft mogelijke langdurige gevolgen voor de geestelijke gezondheid en ontwikkeling van jongvolwassenen. Deze resultaten zijn zorgwekkend omdat ze optreden op het moment dat adolescenten volwassen worden. De behandeling wordt dan regelmatig bewust of onbewust onderbroken of stopgezet omdat er moet overgestapt worden van het zorgsysteem voor kinderen/adolescenten naar het zorgsysteem voor volwassenen. Het verhogen van het verplicht eigen risico in de zorgverzekering draagt bij aan deze zogenaamde transitiekloof, en in het bijzonder onder jonge vrouwen uit lage inkomens huishoudens.

Wil je meer lezen? Kijk hier voor de factsheet (Engels) en hier voor de wetenschappelijke publicatie.