Factoren die samenhangen met mediagebruik voor opvoedinformatie onder ouders van kinderen van 0-8 jaar

Veel ouders hebben opvoedvragen of zorgen en de vraag naar formele jeugd- en gezinshulp neemt toe. Media bieden kansen om grote groepen ouders op een kostenefficiënte manier te voorzien van betrouwbare opvoedinformatie. In Nederland maakt zo’n 80% van de ouders al gebruik van opvoedinformatie via media, bijvoorbeeld via opvoedwebsites, (digitale) tijdschriften, discussieforums en sociale media. Met data van 658 ouders van kinderen van 0-8 jaar die deelnamen aan de CIKEO cohortstudie (www.cikeo.nl) is in kaart gebracht welke factoren samenhangen met mediagebruik en het gebruik van verschillende typen media.

Deelnemende ouders waren gemiddeld 34 jaar oud en 95% was vrouw. Ouders die meer vragen hadden over de opvoeding, ouders van jongere kinderen en ouders die opvoedinformatie ontvingen vanuit hun sociale netwerk maakten vaker gebruik van media voor opvoedinformatie. Een verklaring hiervoor is dat ouders met meer vragen over de opvoeding en ouders van jongere kinderen een grotere behoefte hebben aan opvoedinformatie. Het uitwisselen van opvoedinformatie binnen het sociale netwerk zou kunnen aanzetten tot nieuwe vragen en het zoeken van meer informatie om deze vervolgens weer uit te wisselen. Andere factoren zoals gender, opleiding, migratieachtergrond en gezinssamenstelling hingen niet samen met mediagebruik voor opvoedinformatie.

Wel gebruikten ouders met een beroepsgerichte opleiding (MBO) in vergelijking met ouders met een theoretische opleiding (HBO/universiteit) minder vaak offline media maar vaker sociale media voor opvoedinformatie. Aan de ene kant kan dit vragen oproepen omdat de kwaliteit van opvoedinformatie via sociale media wisselend is. Aan de andere kant biedt dit kansen: sociale media zouden vaker kunnen worden ingezet om een groep ouders te bereiken die via offline media minder goed bereikt worden.

Dit onderzoek heeft laten zien dat een diverse groep ouders gebruik maakt van media voor opvoedvragen. Ouders maken gebruik van verschillende typen media en verschillen in hun voorkeuren. Professionals die werken met ouders en kinderen kunnen proberen in te spelen op deze voorkeuren door opvoedinformatie aan te bieden via verschillende typen media. Daarnaast zouden professionals het gebruik van betrouwbare opvoedinformatie kunnen stimuleren door betrouwbare opvoedwebsites en boeken onder de aandacht te brengen bij ouders en hen te trainen in het beoordelen van de betrouwbaarheid van verschillende bronnen van opvoedinformatie. Tot slot raden we naar aanleiding van dit onderzoek aan om extra aandacht te schenken aan het ondersteunen van ouders die weinig opvoedinformatie ontvangen vanuit hun sociale netwerk en ook minder gebruik maken van media voor opvoedinformatie.

Media bieden kansen om een grote en diverse groep ouders te voorzien van betrouwbare opvoedinformatie en als deze kansen goed worden benut kan dit positief bijdragen aan het welzijn van ouder en kind en zelfredzaamheid bevorderen.

De volledige publicatie is hier te lezen.