iBerry studie

De afdeling psychiatrie van het Erasmus MC is in samenwerking met Antes, GGz Delfland, Yulius, GGz WNB en GGz Breburg in 2015 de iBerry Study gestart. The iBerry Study (‘Investigating Behavioral and Emotional Risk in Rotterdam Youth’ ) onderzoekt de psychische en sociale ontwikkeling van adolescenten tot in de jong volwassenheid.

Met medewerking van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond zijn adolescenten uit de regio Rotterdam Rijnmond samen met hun ouders uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Inmiddels is het cohort compleet en zijn 1.022 adolescenten, gemiddeld 15 jaar oud, langs geweest op ons onderzoekscentrum. Zij worden elke twee á drie jaar uitgenodigd om terug te komen. Het totale onderzoek duurt naar verwachting tien jaar.

Binnen het onderzoek wordt een brede set aan psychologische, biologische en sociale factoren in kaart gebracht. Voorbeelden zijn effecten van opgroeien in een stedelijke omgeving, gebruik van social media, pesten, maar ook slaap en het gebruik van zorg. We onderzoeken hoe deze factoren het ontstaan en beloop van psychische problemen beïnvloeden.

The iBerry Study staat open voor diverse vormen van samenwerking. Voor meer informatie kan contact op worden genomen met dr. Nina Grootendorst via iberrystudy@erasmusmc.nl

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de iBerry studie.

Publicaties: