Literatuurstudie naar de factoren die van invloed zijn op jeugdhulpgebruik

Jeugdhulpgebruik wordt theoretisch bepaald door de behoefte aan hulp, ook wel het hebben van problemen. Echter, spelen er naast de behoefte aan hulp ook allerlei andere factoren op individueel en gemeenschapsniveau een rol bij het gebruik van jeugdhulp. Deze studie geeft een overzicht van al deze factoren die onderzocht zijn in de wetenschappelijke literatuur. In totaal werden 22 studies gevonden. De volgende factoren bleken gerelateerd aan meer jeugdhulpgebruik: het screenen op mentale problemen, het hebben van mentale problemen, externaliserende problemen (bijv. agressie, overactief gedrag of ongehoorzaamheid), delinquent gedrag, de impact van de problemen, eerder hulpgebruik en niet leven in een gezin met twee biologische ouders. De associaties op de andere gebieden zijn onduidelijk door tegenstrijdige resultaten van de geïncludeerde studies of door een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek.

Van dit onderzoek is ook een informatieve poster gemaakt, deze vind u hier. De volledige publicatie is hier te lezen.