Nazorg Jeugddetentie

De gemeente Rotterdam voerde in de periode 2019-2021 een pilot uit met intensieve, langdurige coaching van jongeren die uit detentie kwamen. In de pilot kregen twaalf ex-gedetineerde jongeren begeleiding van een jongerencoach uit het wijkteam. OBI onderzocht hoe de pilot is verlopen en wat daar al dan niet in werkte.

Aan het eind van de pilotperiode voerde bureau Rebel een business case uit waarin de kosten en baten zijn onderzocht. Op basis van de uitkomsten van beide onderzoeken is de conclusie dat er voldoende potentie is om de aanpak te continueren en verder door te ontwikkelen. Medio 2022 is een start gemaakt met de implementatie van deze aanpak in de wijkteams.

Het rapport is hier te lezen.