PATS (Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim)

PATS is een gestructureerde methode van signaleren, bereiken, adviseren en begeleiden van een ziekgemelde leerling, waarbij de partijen binnen het ondersteuningsteam intensief samenwerken. Door het bevorderen van de integrale samenwerking wordt passende ondersteuning geboden om de leerling zo snel mogelijk (volledig) onderwijs te laten volgen. Hierdoor heeft de leerling zo min mogelijk achterstand en kunnen de oorzaken van het schoolverzuim aangepakt worden. Bij de uitvoer wordt intensief samengewerkt met de leerling, de ouder(s) en school en zo nodig met schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, de begeleider passend onderwijs en de koersconsulent.

Lees meer over PATS op de website van CJG Rijnmond.