Pleegzorg Maatwerk

Voor kinderen in pleegzorg is het belangrijk dat zij opgroeien in een stabiele omgeving, waarin de continuïteit van zorg zoveel als mogelijk gewaarborgd is. In het project Pleegzorg Maatwerk is extra ondersteuning geboden aan overbelaste pleeggezinnen om voortijdige, ongewenste beëindiging van de plaatsing (breakdown) te voorkomen. In deze gezinnen werd ondersteuning op maat ingezet om draagkracht en draaglast weer in evenwicht te brengen. De pilot is onderzocht door de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (OBI) in opdracht van ST-RAW (Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats).

Lees het rapport over Pleegzorg Maatwerk hier.