Privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens via de website van ST-RAW:
www.st-raw.nl.

St-RAW is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:
ST-RAW
Halvemaanpassage 90
3011 BL Rotterdam

Met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt?
ST-RAW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het verzenden van onze 4-jaarlijkse nieuwsbrief;
  • Voor het verzenden van een uitnodiging voor onze kennisateliers.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen:

  • Emailadres
  • Voor- en/of achternaa
  • Gegevens rond het openen van de nieuwsbrieven, en het klikken op links

Via Cookies op onze websites:

  • Voor onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies, maar niet van trackingcookies.

We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
ST-RAW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De door u ingevulde persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven of uitnodigingen toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Beveiliging
ST-RAW neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen uitgebreide maatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen.

Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit laten weten via st-rawMO@rotterdam.nl.

Gebruik beeldmateriaal
De mensen op de foto’s op de website zijn modellen. Zij staan los van de inhoud.

Deze privacyverklaring is opgesteld in januari 2021.