Psychische kwetsbaarheid

Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken
Aan de slag met participatie van jongeren met psychische problemen

Jongeren met psychische kwetsbaarheid vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stage of werk en ervaren belemmeringen in hun dagelijkse leven. Onderzoekproject Koplopers gaat op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Doel van het onderzoek is om participatie van jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk.

“Ik schaamde me lange tijd voor mijn depressie, in de ogen van mijn familie was dat iets voor ‘zwakke mensen’. Maar ik trof een begripvolle studieloopbaancoach, mocht mijn lesrooster aanpassen en bleef op school.” – Zaira, studente hbo

Project Koplopers

In Koplopers gaan de jongeren zelf voorop. Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden brengt de knelpunten en de kansen in onderwijs, werk en dagelijks leven in kaart. De jongeren starten gesprekken met professionals en leeftijdsgenoten om wederzijdse vooroordelen en stigma’s te bespreken. Het team gaat aan de slag met concrete oplossingen en onderneemt actie om knelpunten in participatie op te lossen.

Op vrijdag 14 juni 2019 vindt de feestelijke afsluiting van het project Koplopers plaats met de slotconferentie Koplopers on stage.

Kick-off

Op 6 april 2017 startte het project Koplopers met een actieve kick-off bij Hogeschool Inholland. Het programma met presentaties van ervaringsdeskundigen, onderzoekers en mensen uit de praktijk bood inspiratie en mogelijkheden tot netwerken.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en is een samenwerkingsverband van de Rotterdamse academische werkplaats voor kennis in de jeugdhulpketen (ST-RAW) en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Talentontwikkeling en Powerplatform) en Hogeschool Inholland (Lectoraat Dynamiek van de Stad) zijn de uitvoerende partners.