Ruimte voor regie

In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van instrumenten voor professionals in wijkteams centraal.

Zo is het ‘vraaganalyse-instrument’ bedoeld om de professional te ondersteunen bij het in kaart brengen van de situatie van de cliënt en hierbij eventuele problemen te signaleren op verschillende leefgebieden. Hierdoor ondersteunt het vraaganalyse-instrument bij het opstellen van een ondersteuningsplan en bij het maken van de eventuele beslissing om een cliënt door te leiden naar specialistische zorg. Hierbij is uiteraard aandacht voor eigen kracht van de cliënt.

‘Mijn Pad’ is een veelbelovende methode waarmee de professional jongeren kan ondersteunen om zelf de regie te voeren over hun eigen leven en hulpverlening.


Mijn Pad: jongeren maken een film voor jeugdhulpverleners

Sem, Elif, Puk, Willem, Mo en Sidney wonen tijdelijk in een JeugdzorgPlus instelling, dat is een instelling voor gesloten of besloten jeugdzorg, in Den Haag. Samen met Charlotte van der Linden, studente Social Work bij Hogeschool Rotterdam, hebben zij een film gemaakt. Zij filmden elkaar en ook hun mentoren over de vraag hoe jongeren in een instelling het beste begeleid kunnen worden op weg naar zelfstandigheid, en wat de methodiek Mijn Pad daarin kan betekenen.

De jongeren willen graag dat studenten, professionals, beleidsmakers, docenten en andere betrokkenen bij de jeugdhulp een goed beeld krijgen van wat het betekent om in een instelling te wonen en ook welke begeleiding voor hen het beste werkt. Puk verwacht dat de film kan helpen om de jeugdzorg te verbeteren: “Zeker weten wel, want nu gaan ze (hulpverleners) uit van eigen ervaring, als zij naar de film kijken en ze zien ons daarover praten dan hebben ze een breder beeld van wat er speelt in een gesloten instelling”.

Charlotte van der Linden ontwikkelde de film in 2019 voor haar afstuderen in opdracht van het Regionaal Leernetwerk Jeugd in Rotterdam. Het leernetwerk wil met de film een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp door jongeren meer stem te geven. Als zij meer stem krijgen, en meer ruimte om eigen keuzes te gaan maken, krijgen zij langzaam maar zeker meer vertrouwen in zichzelf, en wordt hun persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd.

Als Charlotte aan Willem vraagt over welke keuzes hij tevreden is blijft het lang stil, en uiteindelijk zegt hij met enig ongemak maar ook wel weer lachend: “Ik zit in gesloten jeugdzorg en ik moet keuzes gaan verzinnen die goed voor mij waren!”. Als zij doorpraten ontdekt hij uiteindelijk toch dat hij dagelijks goede keuzes maakt. Later in de film interviewt Willem zijn mentor, Diana. Als zij zegt dat het werken met Mijn Pad de autonomie versterkt, vraagt hij: “Hoe zie je dat?” Zij zegt: “Eigenlijk in alles (..) je moet nu dingen zelf gaan doen, zelf regelen, zelf denken… en dat je dan denkt, he ik kan dit! En jo! Er is toch wel iets goeds aan mij ondanks alle verkeerde beslissingen (..)”.

Soms nodigt het stellen van vragen uit om hun stem verder te ontwikkelen, een mening te vormen over iets waar zij nog niet over hadden nagedacht. Elif zegt daarover: “Mensen met trauma’s of mensen die niet zo open zijn over zichzelf (..) dan is Mijn Pad wel een klein duwtje inderdaad, zodat hun stem vanzelf gaat praten”. En Sem: “het geeft mij dat ik ook daadwerkelijk ergens over moet nadenken, wat dieper in bepaalde onderwerpen moet gaan kijken.” Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan niet alleen bij de jongeren zelf maar ook bij de mensen om hen heen, en kan de hulp beter aansluiten bij hun behoeften en bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

De gehele film duurt een uur, en bestaat uit zeven afleveringen. Eerst stellen de jongeren zichzelf voor, vertellen over hoe zij het leven in de instelling ervaren en wat voor hen belangrijk is. De zeven delen gaan over: Mijn leven, Mijn wonen, Mijn zelfstandigheid, Mijn Pad, Mijn begeleiding, Mijn netwerk en Mijn ontwikkeling.

Zie voor meer informatie over Mijn Pad de website: https://st-raw.nl/category/instrumenten. Voor meer informatie over de film kunt u contact opnemen met Inge Bramsen, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, via: i.bramsen@hr.nl.