Ruimte voor regie

In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van instrumenten voor professionals in wijkteams centraal.

Zo is het ‘vraaganalyse-instrument’ bedoeld om de professional te ondersteunen bij het in kaart brengen van de situatie van de cliënt en hierbij eventuele problemen te signaleren op verschillende leefgebieden. Hierdoor ondersteunt het vraaganalyse-instrument bij het opstellen van een ondersteuningsplan en bij het maken van de eventuele beslissing om een cliënt door te leiden naar specialistische zorg. Hierbij is uiteraard aandacht voor eigen kracht van de cliënt.

‘Mijn Pad’ is een veelbelovende methode waarmee de professional jongeren kan ondersteunen om zelf de regie te voeren over hun eigen leven en hulpverlening.