Wie zijn ST-RAW (partners)

De huidige samenwerkingspartners zijn:

 

Gemeente Rotterdam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Rotterdam Onderzoek & Business Intelligence

Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Yulius Geestelijke gezondheid

Horizon – Jeugdzorg en Onderwijs

IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving

Platform voor Participatie en Burgerschap in Rotterdam en omstreken

Erasmus MC – Afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg

Erasmus MC-Sophia – Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie

Hogeschool Rotterdam (vijf lectoraten)

Hogeschool Inholland (lectoraat Dynamiek van de Stad)

EUR – Afdeling Pedagogische Wetenschappen

Pameijer

 

ST-RAW staat open voor uitbreiding van de samenwerking met andere partners uit de jeugdhulpketen, organisaties van jeugdigen en ouders, ook uit aangrenzende regio’s. De samenwerking kan binnen de deelprojecten maar ook los daarvan. Ook nieuwe deelprojecten kunnen worden opgezet.