ST-RAW

15 november 2018 Kennisatelier over Jongeren en JeugdzorgPlus: lessen voor hele keten.

Lees hier verder.

Verslag kennisatelier 14 juni over Jongeren en hun hindernissen mee te doen ONLINE

Het verslag van het laatste kennisatelier lezen? klik hier

Jongeren hebben rust en tijd nodig om tot zelfinzicht te komen en hun eigen pad te vinden.

Wat is er nodig om eigen regie te faciliteren bij jongeren die een beroep doen op jeugdhulp? Over dit onderwerp is onlangs een wetenschappelijk artikel verschenen in het Child & Adolescent Social Work Journal. Het artikel is geschreven door onze partners binnen ST-RAW van het deelproject Ruimte voor Regie: Inge Bramsen, Chris Kuiper, Kees Willemse en Mieke Cardol van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.  Lees meer

Project LOL afgerond

Het project LOL (live online leren) in cultuur sensitief werken is afgerond. Er zijn 250 professionals getraind en 9 nieuwe trainers opgeleid. Samen met Fontys Hogeschool, Lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen is zelfs de K2-prijs gewonnen. De training is nu geborgd en landelijk beschikbaar via http://www.Study2Go.nl. Het eindverslag is op de site terug te vinden onder publicaties en downloads (klik hier)

Kennis in de jeugdhulpketen

ST-RAW is de Rotterdamse academische werkplaats voor kennis in de jeugdhulpketen. De academische werkplaats richt zich op het gezamenlijk leren, het delen en vertalen van kennis, de ontwikkeling van innovatieve interventies, methoden en instrumenten en het toetsen of de aanpak die we kiezen werkt. Dit doen we met elkaar: onderzoekers, gemeenteambtenaren, medewerkers van opleidingsinstituten, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk. Samen met deze partners zoeken we uit hoe jeugdhulp en gemeentelijk jeugdbeleid beter, efficiënter en innovatiever kunnen. Samen transformeren we de jeugdhulpketen.

We willen dat zoveel mogelijk jeugdigen en gezinnen zelfredzaam kunnen zijn. En dat er voor wie dit nodig heeft, vroegtijdige en passende ondersteuning en hulp is tegen aanvaardbare kosten. De participatie van jongeren en ouders is essentieel. ST-RAW wil deze doelgroepen daarom zoveel mogelijk betrekken en horen.

Het centrale thema bij ST-RAW is het vergroten van de eigen kracht. Om dit te bereiken, werken we in vijf deelprojecten met als thema:

  1. Doen we de juiste dingen?
  2. Ruimte voor regie
  3. De grens van eigen kracht
  4. De kracht van preventie
  5. Reflectieve professionals

ST-RAW staat voor Samen Transformeren – Rotterdam Academische Werkplaats