Auteur - ST-RAW

Eindrapportage transformatieprojecten in de regio

In de regio Rijnmond hebben gemeenten, jeugdbescherming, verwijzers, jeugdhulpaanbieders en talloze andere partners de afgelopen jaren samen gezocht naar mogelijkheden om de jeugdhulp beter, meer nabij en passend te maken. Op verschillende plekken in de regio zijn 28 transformatieprojecten ontwikkeld. Welke dit zijnen wat de opbrengsten zijn, is...

Kennisatelier Aanpakken kindermishandeling, een kwestie van lange adem?

Op donderdag 13 januari heeft het kennisatelier “Aanpakken kindermishandeling, een kwestie van lange adem?” plaatsgevonden met ongeveer 170 deelnemers uit praktijk, onderzoek/opleidingen en beleid. Tijdens dit kennisatelier kwamen twee onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut aan het woord. Als afsluiting volgde er een interessante...

Nieuwe publicatie: onderzoek naar het verband tussen psychosociale problemen van kinderen en hun wijk, sociaaleconomische en migratiestatus

Onderzoek bij 5,010 Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud wijst uit dat 9,5% een verhoogd risico op psychosociale problemen heeft. Dit onderzoek laat zien dat verschillende indicatoren van sociaaleconomische status zorgen voor een hoger risico op psychosociale problemen bij kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het...

Project Koplopers wint ZonMw Parel uitgereikt door Prinses Laurentien

Graag delen we met jullie het mooie nieuws dat het project Koplopers (onderdeel van de werkplaats ST-RAW) op 24 juni tijdens de talkshow ‘Beweging in kwetsbaarheid’ een ZonMw Parel uit handen van prinses Laurentien van Oranje heeft ontvangen. De Parel is een ereprijs voor bijzonder goede projecten van ZonMw met grote maatschappelijke en/of...

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ gelanceerd!

Mooi nieuws! Op 1 juni lanceerde ST-RAW samen met ZonMw en de andere werkplaatsen jeugd het magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van ZonMw. Als werkplaatsen gaven we de afgelopen jaren een ‘boost’ aan innovatieve jeugdhulp, gelijkwaardig samenwerken en onderzoek met maatschappelijke impact...

Nieuwe publicatie: determinanten van jeugdhulpgebruik

Onderzoekers van het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam hebben een paper gepubliceerd over determinanten voor jeugdhulpgebruik op 9-jarige leeftijd. De studie is uitgevoerd met tussen 2002 en 2013 verzamelde gegevens van Generation R, een Rotterdamse cohortstudie. Het onderzoek laat zien dat meisjes met een Westerse achtergrond en kinderen met...

Kennisatelier
Van kind naar volwassenheid

Op donderdag 27 mei heeft het kennisatelier “Van kind naar volwassenheid” plaatsgevonden. Tijdens dit kennisatelier kwamen twee sprekers en een ervaringsdeskundige aan het woord. Als afsluiting volgde er een interessante discussie waarbij twee stellingen werden besproken met het publiek. Dit was weer het eerste kennisatelier sinds november...

Signaleren en normaliseren

Het project ‘Signaleren en normaliseren’ stelt schoolmaatschappelijk werkers (smw’ers) in het basisonderwijs in staat om preventief te werken aan de talenten en interesses van kinderen. Smw’ers leggen actief de verbinding tussen kinderen en gezinnen, scholen en voorzieningen in de wijk, zoals het CJG, sportclubs en...