Eindrapportage transformatieprojecten in de regio

In de regio Rijnmond hebben gemeenten, jeugdbescherming, verwijzers, jeugdhulpaanbieders en talloze andere partners de afgelopen jaren samen gezocht naar mogelijkheden om de jeugdhulp beter, meer nabij en passend te maken. Op verschillende plekken in de regio zijn 28 transformatieprojecten ontwikkeld. Welke dit zijnen wat de opbrengsten zijn, is terug te vinden in de eindrapportage die is verschenen. Om te kunnen leren van de transformatieprojecten is door ST-RAW-partners bij vier projecten onderzoek gedaan naar de ervaren effecten en de werkzame elementen. De samenvatting van het onderzoek is opgenomen is de eindrapportage. Verder is in de eindrapportage te lezen wat de leidende principes van de 28 projecten waren en wat volgens de projectleiders de werkzame elementen en randvoorwaarden voor succes waren. De eindrapportage sluit af met adviezen om de jeugdhulp in de regio Rijnmond structureel te verbeteren.

Klik hier om de rapportage te lezen.

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’