Trend in gebruik van jeugdhulp tussen 2015 en 2018: Relatie met wijkteams

Er zijn analyses gedaan met CBS data om te onderzoeken wat de rol is van kenmerken van wijkteams en jeugdigen op trends in jeugdhulpgebruik in Rotterdam van 2015 tot en met 2018. Belangrijke bevindingen zijn: De meeste onderzochte kenmerken van wijkteams hangen niet samen met de trends in jeugdhulpgebruik. Verloop in wijkteams hangt samen met meer jeugdhulp met verblijf. Er is een trend zichtbaar naar jongere kinderen in alle vormen van jeugdhulp. Het achterblijvend bereik van jeugdigen uit migrantengroepen in de specialistische jeugdhulp is niet verbeterd tussen 2015 en 2018.

Klik hier voor een Nederlandstalige factsheet en hier voor de wetenschappelijke publicatie.