Vragenlijst toekomstig onderzoek
ST-RAW en AWA

Vanuit de academische werkplaats transformatie jeugd in Rotterdam (ST-RAW) en de academische werkplaats autisme (AWA), willen wij graag inventariseren welke onderwerpen u belangrijk vindt voor toekomstig onderzoek en voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van transformatie van de jeugdzorg of autisme.

Met deze inventarisatie willen we een kennisagenda opstellen, om de strategie en aanpak voor de komende jaren te bepalen. Omdat we zo breed mogelijk willen inventariseren wat belanghebbenden belangrijk vinden, en omdat de groep mensen die bij dit onderzoek belang kunnen hebben heel divers is, kan iedereen de vragenlijst invullen. Daarom vragen we ook aan u om deze digitale vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst bestaat uit vragen over de transformatie van de jeugdzorg en vragen over onderwerpen voor onderzoek/kennisontwikkeling op het gebied van autisme. U kunt voor beide onderwerpen aangeven wat u belangrijk vindt, maar u kunt dat ook voor één van de twee onderwerpen doen. We leggen u een aantal thema’s voor, waarbij in een eerdere inventarisatie is gebleken dat toekomstig onderzoek/kennisontwikkeling/beleid zich daarop zou kunnen richten. We willen nu graag van u weten, hoe belangrijk u deze thema’s vindt. Ook is er een mogelijkheid om zelf nog een thema aan te dragen. We vragen u vervolgens ook of u specifieke ideeën heeft over wat u graag op dit thema of onderwerp zou willen bereiken. Dit kan een onderzoek zijn, maar ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bepaald product, u kunt dit breed interpreteren.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Uw antwoorden zijn volledig anoniem. De gegevens die worden verzameld bevatten geen gegevens die tot u te herleiden zijn. Met uw deelname geeft u toestemming om uw antwoorden te gebruiken voor dit onderzoek.

Uw inbreng is belangrijk voor kennisontwikkeling op het gebied van transformatie van de jeugdhulpketen en van autisme. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met: st-rawMO@rotterdam.nl of kennisagenda.autisme@outlook.com

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw tijd en moeite!

Onderzoekers van ST-RAW en de AWA

Naar de vragenlijst

 

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’