Van signalering tot nazorg

Deze pagina wordt regelmatig geupdate met nieuwe kennis.

Pilots en innovaties in de regio:

Onderzoek in de regio:

  • CIKEO onderzoek: Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid
  • iBerry studie: Mogelijkheden van vroegsignalering en vroege aanpak van psychische problematiek bij adolescenten in regio Rotterdam

Rapporten: 

Wetenschappelijke publicaties:

Proefschriften: