Signaleren en normaliseren

Het project ‘Signaleren en normaliseren’ stelt schoolmaatschappelijk werkers (smw’ers) in het basisonderwijs in staat om preventief te werken aan de talenten en interesses van kinderen. Smw’ers leggen actief de verbinding tussen kinderen en gezinnen, scholen en voorzieningen in de wijk, zoals het CJG, sportclubs en scouting. Het accent ligt op kansen en talentontwikkeling, en problemen van kinderen worden genormaliseerd. Lichte problematiek wordt vroegtijdig gesignaleerd en ondersteuning wordt gevonden bij partijen uit het wijknetwerk die een aanbod hebben van sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

Doelen

  • Goede signalering van lichte problematiek en toeleiding naar normaliserende activiteiten door het schoolmaatschappelijk werk.
  • Duurzame verbindingen leggen tussen de drie milieus van een kind: thuis, school en de wijk.
  • Escalatie van problematiek voorkomen, en daarmee de inzet van zwaardere en duurdere zorg in een later stadium.

Doelgroep

  • kinderen in (speciaal) basisonderwijs en hun ouders
  • scholen in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Contactpersonen:
Marjonne Meijer (Accountmanager schoolmaatschappelijk werk MEE Rotterdam Rijnmond)
marjonne.meijer@meerotterdam.nl
René Segers (Directeur Schoolmaatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR))
rene.segers@SMWR-Rijnmond.nl

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’