Projecten

Signaleren en normaliseren

Het project ‘Signaleren en normaliseren’ stelt schoolmaatschappelijk werkers (smw’ers) in het basisonderwijs in staat om preventief te werken aan de talenten en interesses van kinderen. Smw’ers leggen actief de verbinding tussen kinderen en gezinnen, scholen en...