Symposium Vaders en opvoeding

In Rotterdam bestaan tegenwoordig Vaders in Actie. Deze vaders zijn getraind om volgens de methodiek Ouders in Actie met groepen vaders in gesprek te gaan over opvoeden. Om nog meer vaders te betrekken en als afsluiting van ST-RAW heeft CJG Rijnmond het symposium Vaders en opvoeding georganiseerd. Elke vader heeft zijn eigen ideeën, meningen en ervaringen. En die willen we graag horen.

De start van het symposium
Het symposium werd bezocht door achttien vaders, twee medewerkers van de gemeente Rotterdam en zeven medewerkers van CJG Rijnmond. De start van het symposium was een gezamenlijke informele maaltijd. Daarna werden we welkom geheten door de organisatoren vanuit CJG Rijnmond: Marjon Schagen, Marijke van Dongen en Maxime Karamat Ali. Zij hebben onderzoek uitgevoerd onder vaders (in samenwerking met netwerkpartners). In groepen zijn vaders bevraagd naar hun rol in de opvoeding en hun behoefte aan ondersteuning hierbij. Op basis van de resultaten is besloten om met Vaders in Actie te gaan werken. Vaders in Actie heeft een goede start gemaakt, en is op zoek naar nieuwe vaders die getraind willen worden om in gesprek te gaan met groepen vaders.

Vaders in gesprek over opvoeden
Vervolgens gingen de 18 aanwezige vaders met elkaar in gesprek, onder begeleiding van Abdellah Mehraz (Trias Pedagogica), in samenwerking met Lahhoud Murad (Vader in Actie en trainer) die ook de vertaling van en naar het Arabisch verzorgde.
De eerste vraag waarover gesproken werd was de kernvraag: Wat is opvoeden? Vaders gingen direct met elkaar in gesprek over wat voor hen belangrijk is in de opvoeding, en hoe dit te realiseren. Zinnen die veel terugkwamen: kinderen verzorgen en goed behandelen, kinderen leren om anderen te respecteren en verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen.
En wat kunnen vaders bijdragen aan de opvoeding?
Een deelnemer uit Syrie zegt: In Syrië is de vader het fundament en de pilaren van het huis. Een andere deelnemer benoemt: Vaders zijn een brug om kinderen groot te brengen. De vaders zien een belangrijke rol voor zichzelf in het zorgen voor een huis en voldoende geld. Dat zijn belangrijke zaken: maar je kind laten voelen dat je van hem/haar houdt is onbetaalbaar. In veel gezinnen is de emotionele kant van de opvoeding meer in handen van de moeders, maar de vaders geven aan ook met hun kinderen over emoties te willen praten. Dit is nieuw in sommige families. Een paar vaders zeggen: Over emoties praten…dat heeft mijn vader nooit gedaan.
Tijdens de avond worden de vaders steeds actiever in het gesprek, en de opluchting en het plezier om met elkaar uit te kunnen wisselen spat ervan af.
Een conclusie van de avond: partners moeten met elkaar praten over hoe ze zelf opgevoed zijn, wat voor opvoeddoelen ze hebben, wat voor soort gezin ze willen zijn, elkaar steunen en complimenten geven. Gesprekleider Abdellah had daarom aan het slot een opdracht aan alle vaders: vanavond zegt iedere vader tegen zijn vrouw: ik ben trots op jou.

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’