Bijeenkomsten

Een overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door ST-RAW en/of de partners van ST-RAW.

Uitnodiging Kenniscafé ‘Leren van verschillen’

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert op donderdag 31 oktober 2019 het kenniscafé Leren van verschillen. Ben je benieuwd naar hoe individueel leren jou als professional kan helpen? Of hoe teamleden meer van elkaar kunnen leren en hoe wijkteams en beleidsafdelingen in...

Symposium Ruimte geven voor regie aan jongeren

Donderdag 17 oktober 2019 organiseert het Regionaal Leernetwerk Jeugd het symposium Ruimte geven voor regie aan jongeren: (hoe) doe jij dat? In een interactieve middag over dit thema laten jongeren aan u zien hoe zij daarover denken en gaan met u de discussie aan.

Slotconferentie Koplopers

Op vrijdag 14 juni 2019 vindt de feestelijke afsluiting van het project Koplopers plaats. Dé gelegenheid om actuele kennis en inspiratie op te doen over de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid. Met prikkelende bijdragen van het Jongerenteam, studenten, docenten...

Mini-symposium De Kracht van Preventie

Inspirerend mini-symposium “Samen in de wijk!” van ST-RAW werkgroep De Kracht van Preventie “Een symposium is geslaagd als de sprekers met passie over hun werk praten en dat enthousiasme weten over te brengen op de zaal. Dan komt er een gesprek op gang, leren we van elkaar en...

LOL in cultuursensitief werken

Met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ in Rotterdam, Nijmegen en de bovenregionale AWTJ Risicojeugd) is het ZonMw-project LOL in Cultuursensitief werken gestart.

Feestelijk openingsseminar

Feestelijk openingsseminar ST-RAW op 26 januari j.l door Hugo de Jonge, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg. Dit seminar vormde de aftrap en bekendmaking van de academische werkplaats transformatie jeugd. Op deze dag zijn een drietal workshops gehouden speciaal gericht op de...