Bijeenkomsten

Een overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door ST-RAW en/of de partners van ST-RAW.

Slotconferentie ON(beperkt)Stage

Op 18 april organiseert de Hogeschool Rotterdam een Slotconferentie. Dit vanuit het project ON (beperkt) STAGE, gericht op inclusief onderwijs, stage en werk voor jongeren met een chronische ziekte, of een psychische of fysieke beperking. Het programma bevat bijdragen van Rotterdam...

Workshop leren van ervaringsverhalen 1

Op donderdag 28 september heeft de eerste workshop casuïstiek van ST-RAW plaatsgevonden. Bij deze workshop worden ervaringsdeskundige jongeren uitgenodigd om hun verhaal te delen. Door workshops rondom deze verhalen te organiseren kan er kennis worden uitgewisseld en de hulp aan...

Nieuwe datum symposium “Werken vanuit ervaringskennis”

Op 13 juni vindt het eindsymposium van het project Meer stem voor jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready! plaats bij Hogeschool Rotterdam. Met Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie ontwikkeling van jongeren, zodat zij gaan participeren op een manier die bij hen...

Symposium Vaders en opvoeding

In Rotterdam bestaan tegenwoordig Vaders in Actie. Deze vaders zijn getraind om volgens de methodiek Ouders in Actie met groepen vaders in gesprek te gaan over opvoeden. Om nog meer vaders te betrekken en als afsluiting van ST-RAW heeft CJG Rijnmond het symposium Vaders en opvoeding...

Symposium: uithuisgeplaatste jeugdigen écht een stem geven!

Werk jij écht in het belang van de kinderen en jongeren? Durf je af te wijken van regels, om zo meer voor elkaar te krijgen voor een jeugdige? Behandel je de jeugdige écht zoals je zelf behandeld wilt worden? Deze vragen staan centraal bij dit symposium op vrijdag 13 december 2019.

Leren van de Schotse aanpak

Ronnie Hill, ambassadeur van GIRFEC (Getting It Right For Every Child) vertelt in Spijkenisse over de organisatie, de aanpak en de successen van het nationale jeugdbeleid. Wat kunnen wij leren van de Schotse aanpak?