Workshop
“Leren van ervaringsverhalen” 2

Op dinsdag 20 februari 2024 vond de tweede workshop Leren van ervaringsverhalen plaats. Bij deze workshop worden ervaringsdeskundige jongeren uitgenodigd om hun verhaal te delen. Door workshops rondom deze verhalen te organiseren kunnen professionals uit de hele keten samen kijken hoe hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen kan worden verbeterd. Door van het verhaal uit te gaan, wordt men gedwongen vanuit het clientperspectief te kijken, de gehele levensloop te bekijken en alle levensdomeinen (thuis, school, vrije tijd, vrienden). Daardoor kan gereflecteerd worden op de rol en verantwoordelijkheid van verschillende professionals in de keten.

Tijdens deze workshop stond het verhaal van Yorrick centraal (een andere Yorrick dan in de eerste workshop). Hij is 30 jaar en ervaringsdeskundige bij ExpEx. Yorrick vertelde over zijn leven vanaf zijn jongste jeugd tot aan jong volwassenheid en de positieve en negatieve ervaringen die hij in de opeenvolgende levensfases heeft gehad met de jeugdhulpverlening.

Na het verhaal van Yorrick en uitleg over de werkwijze door de dagvoorzitter Wilma Jansen zijn de 27 deelnemers in groepjes uit elkaar gegaan om gezamenlijk het verhaal te analyseren en verbeterpunten te formuleren. De meeste deelnemers waren professionals uit de praktijk van de jeugdhulpverlening en werkzaam bij wijkteams. Maar er waren ook professionals uit de specialistische jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, zoals CVD, SMW. Er waren ook een aantal professionals uit beleid en onderzoek. Bij de plenaire terugkoppeling gaf Yorrick een reactie op de voorgestelde verbeterpunten en vertelde meer over waaraan hij werkelijk behoefte had gehad.

De workshop werd afgesloten met een groot applaus voor Yorrick. Het SKJ heeft 2 accreditatiepunten toegekend aan de workshop. Alle deelnemers aan de workshop met een SKJ nummer krijgen een bewijs van deelname toegestuurd.

Klik hier voor het programma.

Over de auteur Bekijk alle berichten

Sanne Verhoog