Auteur - Sanne Verhoog

Symposium “Werken vanuit ervaringskennis” uitgesteld

Op 15 november jl. zou het eindsymposium van het project Meer stem voor jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready! live plaats vinden bij Hogeschool Rotterdam. Vanwege Corona is besloten het symposium uit te stellen naar volgend voorjaar. Een nieuwe datum wordt later bekend gemaakt. Hou de website van Hogeschool Rotterdam of van ST-RAW in...

Kennisatelier Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Op maandag 25 oktober heeft het online kennisatelier “Verbinding onderwijs en jeugdhulp” plaatsgevonden. Tijdens dit kennisatelier bespraken we twee projecten die erop zijn gericht om zoveel mogelijk kinderen en jongeren passend onderwijs te laten volgen. Het volledige programma vindt u hier. Beide presentaties zijn te vinden onderaan deze...

Gesprekswaaier ZonMw

Uitgaan van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en hun gezinnen, zoals de Jeugdwet voorschrijft, is nog niet zo eenvoudig. Eigen kracht wordt gezien als hét aangrijpingspunt voor effectieve hulpverlening. Maar wat er precies mee bedoeld wordt, en wat het betekent voor je werk als professional of voor beleid, blijft vaak in het midden. In...