Auteur - Sanne Verhoog

Verplaatst: Kennisatelier “Het belang van maatwerk in pleeggezinnen”

Wegens te weinig aanmeldingen zijn we helaas genoodzaakt dit kennisatelier te verplaatsen naar een later moment. Zodra we een nieuwe datum hebben zullen we iedereen opnieuw uitnodigen en het aanmeldformulier opnieuw open zetten. In 2020 en 2021 is de pilot Pleegzorg Maatwerk uitgevoerd. De pilot heeft tot doel om in pleeggezinnen met een dreigende...

Nieuwe publicatie: trend in gebruik van jeugdhulp tussen 2015 en 2018

Er zijn analyses gedaan met CBS data om te onderzoeken wat de rol is van kenmerken van wijkteams en jeugdigen op trends in jeugdhulpgebruik in Rotterdam van 2015 tot en met 2018. Belangrijke bevindingen zijn: De meeste onderzochte kenmerken van wijkteams hangen niet samen met de trends in jeugdhulpgebruik. Verloop in wijkteams hangt samen met meer...

Nieuwe datum symposium “Werken vanuit ervaringskennis”

Op 13 juni vindt het eindsymposium van het project Meer stem voor jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready! plaats bij Hogeschool Rotterdam. Met Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie ontwikkeling van jongeren, zodat zij gaan participeren op een manier die bij hen past. De App B-Ready! geeft jongeren praktische handvatten en...

Kennisatelier Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Op maandag 25 oktober heeft het online kennisatelier “Verbinding onderwijs en jeugdhulp” plaatsgevonden. Tijdens dit kennisatelier bespraken we twee projecten die erop zijn gericht om zoveel mogelijk kinderen en jongeren passend onderwijs te laten volgen. Het volledige programma vindt u hier. Beide presentaties zijn te vinden onderaan deze...

Gesprekswaaier ZonMw

Uitgaan van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en hun gezinnen, zoals de Jeugdwet voorschrijft, is nog niet zo eenvoudig. Eigen kracht wordt gezien als hét aangrijpingspunt voor effectieve hulpverlening. Maar wat er precies mee bedoeld wordt, en wat het betekent voor je werk als professional of voor beleid, blijft vaak in het midden. In...