Auteur - Sanne Verhoog

Kennisatelier “Praktijkondersteuner huisarts Jeugd & Gezin”

Op 24 januari organiseerde ST-RAW het kennisatelier “Praktijkondersteuner huisarts Jeugd & Gezin” in Het Timmerhuis, Rotterdam. Na afloop was er nog een borrel en gelegenheid tot napraten. Het doel van de praktijkondersteuner huisarts jeugd en gezin (POH J&G) is om, vanuit de laagdrempelige, praktijk van de huisarts...

Workshop leren van ervaringsverhalen 1

Op donderdag 28 september heeft de eerste workshop casuïstiek van ST-RAW plaatsgevonden. Bij deze workshop worden ervaringsdeskundige jongeren uitgenodigd om hun verhaal te delen. Door workshops rondom deze verhalen te organiseren kan er kennis worden uitgewisseld en de hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen worden verbeterd. Tijdens deze...

Kennisatelier
“Zorg in onderwijstijd”

Op 14 maart van 15.00 tot 17.00 heeft het kennisatelier “Zorg in Onderwijstijd” plaatsgevonden in de Pauluskerk Rotterdam. Het programma bestond uit twee delen. Na afloop was er nog gelegenheid om na te praten met een borrel. De slides van het kennisatelier zijn te vinden onderaan deze pagina. Het eerste deel stond in het teken van de...

Kennisatelier “Het belang van maatwerk in pleeggezinnen”

Op donderdag 6 oktober heeft het kennisatelier “Het belang van maatwerk in pleeggezinnen” plaatsgevonden in de Pauluskerk in Rotterdam. Dit was het eerste live kennisatelier sinds de coronacrisis. Het programma bestond uit een introductie over pleegzorg door Marlous Roodnat, programmamanager pleegzorg en gezinsvormen bij Enver, gevolgd door de...

Nieuwe publicatie: trend in gebruik van jeugdhulp tussen 2015 en 2018

Er zijn analyses gedaan met CBS data om te onderzoeken wat de rol is van kenmerken van wijkteams en jeugdigen op trends in jeugdhulpgebruik in Rotterdam van 2015 tot en met 2018. Belangrijke bevindingen zijn: De meeste onderzochte kenmerken van wijkteams hangen niet samen met de trends in jeugdhulpgebruik. Verloop in wijkteams hangt samen met meer...

Nieuwe datum symposium “Werken vanuit ervaringskennis”

Op 13 juni vindt het eindsymposium van het project Meer stem voor jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready! plaats bij Hogeschool Rotterdam. Met Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie ontwikkeling van jongeren, zodat zij gaan participeren op een manier die bij hen past. De App B-Ready! geeft jongeren praktische handvatten en...