Kennisatelier
Van kind naar volwassenheid

Op donderdag 27 mei heeft het kennisatelier “Van kind naar volwassenheid” plaatsgevonden. Tijdens dit kennisatelier kwamen twee sprekers en een ervaringsdeskundige aan het woord. Als afsluiting volgde er een interessante discussie waarbij twee stellingen werden besproken met het publiek.

Dit was weer het eerste kennisatelier sinds november 2019. Dit heeft te maken met de doorstart die we hebben gemaakt met de nieuwe financiering voor de komende 4 jaar. In deze 4 jaar zal er weer een mooie reeks kennisateliers georganiseerd worden. Daarnaast was dit ook het eerste online kennisatelier, vanwege de corona maatregelen die nog steeds gelden. Gelukkig verliep het kennisatelier zonder technische problemen en had het ook geen invloed op de discussie.

Determinanten van jeugdhulpgebruik
Diana Eijgermans is junior onderzoeker en PhD student bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Zij doet onderzoek naar de determinanten van jeugdhulpgebruik. Van de 15% kinderen die problemen hebben, ontvangt ongeveer 70% geen zorg. Uit haar literatuurstudie bleek dat er veel onduidelijkheid is over de determinanten van jeugdhulpgebruik en dat er ook nog te weinig of helemaal geen onderzoek is gedaan naar bepaalde factoren. In haar studie binnen het Generation R cohort vond ze dat meisjes met een Westerse achtergrond en kinderen met een niet-Westerse achtergrond relatief minder jeugdhulp ontvangen, ook als rekening wordt gehouden met door ouders gerapporteerde emotionele en gedragsproblemen. In deze studie is kwaliteit van leven op jongere leeftijd de enige determinant die bij zowel Westerse als niet-Westerse kinderen en bij zowel jongens als meisjes samenhangt met later jeugdhulpgebruik.

Discussie met ervaringsdeskundige
Soezy (ExpEx jongere en student Social Work) nam deel aan de presentatie van Diana. Het was een interactief gesprek waarbij Diana steeds aan Soezy vroeg of zij zich kon vinden in de bevindingen van haar onderzoek. Soezy was daarin heel open en deelde haar ervaringen met het publiek. Dit was een waardevolle toevoeging om een link te leggen tussen onderzoek en praktijk.

Ondersteuning van jeugd in de overgang naar volwassenheid
Judith van Vliet vertelde over de ondersteuning van jeugd in de overgang naar volwassenheid, waarnaar zij en haar collega’s van hogeschool Inholland onderzoek doet in o.a. Rotterdam. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews. Jongeren die gebruik maken van professionele ondersteuning hebben vaak veel life events meegemaakt, komen vaak uit gebroken gezinnen en hebben eerder formele hulp gehad. De toeleiding naar professionele ondersteuning verloopt vaak via school. Oprechte interesse en betrokkenheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en positieve bekrachtiging zijn enkele eigenschappen die jongeren waarderen aan hulpverleners en wat de onderlinge relatie kan versterken.

Professionele ondersteuning is nodig omdat de leefwereld van de jongere met behoeften en uitdagingen soms ver af staat van  de stad met regels, systemen en voorzieningen rondom werk en wonen. Jongeren vragen hierbij aan professionals om ze te vergezellen richting de juiste steun, ook wel activerend meelopen genoemd, waardoor er een concreet resultaat kan worden behaald. Dit alles met oog op de toekomst maar ook open staan voor wat er nu op het spel staat. Zo bouw je een relatie op waar jongeren op terug kunnen vallen wanneer ze iets nodig hebben.

Algemene discussie
Tijdens de algemene discussie zijn er twee stellingen besproken. De eerste stelling was “Het niet bereiken van kinderen die wel hulp nodig hebben is een zaak van jeugdhulpprofessionals”. Een kleine groep was het hiermee eens, maar het overgrote deel was het niet eens. Zij vonden bijvoorbeeld dat de verantwoordelijkheid toch altijd bij de ouders ligt. Daarnaast heeft ook de school een grote verantwoordelijkheid, aangezien kinderen daar veel tijd doorbrengen. Op school zouden de eerste problemen gesignaleerd moeten worden waarna er kan worden doorverwezen naar jeugdhulp.

De tweede stelling die is besproken was “Jeugdprofessionals hebben voldoende tools en ruimte om te werken vanuit de relatie met de jongere”. Ook hier was een klein deel het daarmee eens en waren er professionals die zich herkenden in het verhaal van Judith, dat de relatie tussen de professional en de jongere erg belangrijk is. Toch was het overgrote deel van het publiek het niet eens met deze stelling. De werkdruk is vaak erg hoog, waardoor er niet genoeg tijd en ruimte is te werken vanuit de relatie.

Volgend kennisatelier
Het volgende kennisatelier zal ergens in september plaatsvinden met als thema onderwijs en jeugdhulp. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Bekijk hier het volledige programma

Download hier de presentaties:
Determinanten van jeugdhulpgebruik door Diana Eijgermans, onderzoeker Erasmus MC
Ondersteuning jeugd in overgang naar volwassenheid door Judith van Vliet, onderzoeker en onderwijsontwikkelaar Hogeschool InHolland

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’