Kennisateliers

ST-RAW draagt met de kennisateliers er aan bij dat zowel professionals werkzaam in het wijkteam als beleidsmedewerkers, opleiders en management, de gelegenheid krijgen om hun kennis op pijl te houden en uit te breiden. ST-RAW organiseert deze kennisateliers drie keer per jaar voor hulpverleners, ondersteuners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders en cliënt-vertegenwoordigers.

Onderwerpen als de kracht uit informele netwerken, reflectie van de professional en E-Mental health zijn aan bod geweest. Het doel van deze bijeenkomsten is om kennis te delen over het versterken van de eigen kracht van individuen en gezinnen.

Kennisatelier
E-Mental Health

Hoe kunnen we met ICT en internettechnologie de psychische gezondheid van kinderen en jongeren ondersteunen of verbeteren? Kom donderdag 9 november 2017 naar het kennisatelier voor voorbeelden uit de regio en discussie.