Mijn Pad: een routeplanner voor jongeren op weg naar zelfstandigheid

De tool Mijn Pad ondersteunt jongeren om een eigen mening te ontwikkelen over wat zij willen met hun leven en toekomst en op geleide daarvan eigen doelen en actieplan op te stellen. De bijbehorende methodiek voor professionals ondersteunt hen om jongeren hierin de leiding te geven. In ST-RAW is meer informatie verzameld over de toepasbaarheid van de tool Mijn Pad in de jeugdhulp. De tool was oorspronkelijk ontwikkeld met en voor jongeren van 16 jaar en ouder die vanuit de gesloten jeugdzorg komen, in ST-RAW is aangetoond dat deze tool breder inzetbaar is (bij jongeren van 12-27 met een diversiteit aan problemen en beperkingen, en met verschillende culturele achtergronden).

Contactpersoon:
Mw. dr. I. (Inge) Bramsen, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, i.bramsen@hr.nl

Naar website Mijn Pad

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’