Auteur - ST-RAW

ST-RAW gaat verder als regionale kenniswerkplaats jeugd!

ST-RAW gaat de komende vier jaar door als 1 van de 14 regionale kenniswerkplaatsen jeugd. Dit betekent dat we samen met onze partners in de regio Rijnmond aan de slag gaan met onze kennisagenda, het plan voor kennisdelen en een aantal mooie projecten. Eén van deze projecten draait om jongeren die terugkeren naar school na een periode jeugdhulp...

Vervolg op ST-RAW

Begin 2019 is door ST-RAW geïnventariseerd bij professionals uit beleid en praktijk welke kennis de komende jaren nodig is. Voor twee van de meest genoemde thema’s zijn door ST-RAW projectplannen gemaakt. Ook is een kennisagenda opgesteld en een hernieuwd plan voor kennisdeling.

Symposium Vaders en opvoeding

In Rotterdam bestaan tegenwoordig Vaders in Actie. Deze vaders zijn getraind om volgens de methodiek Ouders in Actie met groepen vaders in gesprek te gaan over opvoeden. Om nog meer vaders te betrekken en als afsluiting van ST-RAW heeft CJG Rijnmond het symposium Vaders en opvoeding georganiseerd. Elke vader heeft zijn eigen ideeën, meningen en...

Jaarboek ST-RAW 2019

In dit tweede jaarboek van ST-RAW zijn opbrengsten te vinden van een tiental projecten van ST-RAW. ST-RAW rondt in 2019 de meeste van haar projecten af. Er is dan ook veel te delen.

Kennisatelier
Innovaties in de jeugdhulpketen

In het kennisatelier op 21 november was aandacht voor twee pilots op het vlak van innovatieve samenwerking binnen de jeugdhulpketen: SPAN (specialistisch ambulant netwerk) in de wijkteams en de samenwerking met FACT-teams bij Schakenbosch.

Symposium: uithuisgeplaatste jeugdigen écht een stem geven!

Werk jij écht in het belang van de kinderen en jongeren? Durf je af te wijken van regels, om zo meer voor elkaar te krijgen voor een jeugdige? Behandel je de jeugdige écht zoals je zelf behandeld wilt worden? Deze vragen staan centraal bij dit symposium op vrijdag 13 december 2019.

Leren van de Schotse aanpak

Ronnie Hill, ambassadeur van GIRFEC (Getting It Right For Every Child) vertelt in Spijkenisse over de organisatie, de aanpak en de successen van het nationale jeugdbeleid. Wat kunnen wij leren van de Schotse aanpak?

Startimpuls voor ST-RAW

ZonMw start met het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ), dat van 2020 tot 2025 zal lopen. Voor de subsidieronde ‘Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd Startimpuls’ zijn 17 aanvragen, waaronder de aanvraag van ST-RAW, gehonoreerd.