Auteur - ST-RAW

Kennisatelier
Reflectieve Professional

Het klinkt natuurlijk heel logisch en simpel: gebruik de ervaringen in je werk om dat werk te verbeteren. Met andere woorden: wees een reflectieve professional. Dit was het onderwerp van het derde kennisatelier van ST-RAW op 29 juni 2017. Maar hoe gaat dat eigenlijk, reflecteren op je werk?

Literatuurstudie Eigen Kracht Interventies

In dit literatuuronderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag welke interventies, die gericht zijn op het bevorderen van Eigen Kracht en waarvan onderzoek beschikbaar is over de effectiviteit, er zijn. Dit onderzoek komt voort uit het eerste workpackage van ST-RAW “Doen we de juiste dingen?”, waarin de vraag centraal staat of we de juiste...

Kennisatelier “Eigen Kracht benutten in de jeugdhulpketen”

Het begrip ‘Eigen Kracht’ blijkt bij veel organisaties een kernwaarde te zijn. Maar wat is het precies, hoe zet je het in voor de jeugdhulpketen en wat zijn de resultaten? In dit tweede kennisatelier van ST-RAW van de gemeente Rotterdam formuleren diverse experts antwoorden op deze vragen. Ook is er plek in het programma voor...

Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel – Tussenmeting

Rapportage van de Tussenmeting van het meerjarig onderzoek naar de werking van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ). Het doel van deze rapportage is een overzicht te geven van (gerapporteerde) effecten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. De ambitie van dit onderzoek is om in drie metingen tot 2018 de effecten van de veranderingen in het...

Literatuurstudie Ouders in actie

Elke ouder vraagt zich wel eens af “Doe ik het wel goed? Zijn problemen die ik tegenkom in de opvoeding normaal? Hoe zouden andere ouders daar mee omgaan?” Deze review heeft als doelstelling om richtlijnen en onderbouwing te vinden voor de evaluatie van ‘Ouders in Actie’.

ConsenseP-symposium Pleegzorg, trauma en hechting

Op 4 november 2016 organiseerde het ConsenseP-netwerk in Rotterdam een symposium, gericht op trauma, psychosociale ontwikkelingen en behandelmethoden. Professionals binnen de specialistische zorg en pleegzorg hebben veel expertise op het gebied van trauma en hechting.

1e Kennisatelier “Hoe bereik je migrantengroepen in jeugdhulpketen?”

One size does not fit all ‘Hoe bereik je migrantengroepen in de jeugdhulpketen?’ Dat was de centrale vraag van het eerste kennisatelier in de gemeente Rotterdam in gebouw De Heuvel. Professionals uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam deelden hun kennis en ervaring. Sleutelbegrip: ‘cultuursensitief handelen’. Maar wat is dat dan en hoe doe...