Literatuurstudie Eigen Kracht Interventies

In dit literatuuronderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag welke interventies, die gericht zijn op het bevorderen van Eigen Kracht en waarvan onderzoek beschikbaar is over de effectiviteit, er zijn. Dit onderzoek komt voort uit het eerste workpackage van ST-RAW “Doen we de juiste dingen?”, waarin de vraag centraal staat of we de juiste dingen doen om de eigen kracht van gezinnen te vergroten. Hierbij wordt op macro-niveau naar de resultaten van de invoering van het nieuwe Rotterdamse Jeugdstelsel gekeken, op meso-niveau naar hoe eigen kracht in wijken aangeboord kan worden en op micro-niveau naar welke methodieken, interventies of werkzame elementen daaruit door professionals in de jeugdhulpketen ingezet (kunnen) worden om eigen kracht te bevorderen. Het huidige literatuuronderzoek richt zich op dit micro-gedeelte.

Download de literatuurstudie Eigen Kracht Interventies

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’