Auteur - ST-RAW

Kennisatelier Jongeren en hun hindernissen om mee te doen

Maak kennis met jongeren die op verschillende manieren hindernissen ondervinden bij hun opleiding, het vinden van een stageplek of werk. Jongeren met psychische problemen en jongeren die een nieuwe kans nodig hebben. Wat kunnen we van hen leren? Waar hebben zij behoefte aan? Waar moeten professionals rekening mee houden?

Mini-symposium De Kracht van Preventie

Inspirerend mini-symposium “Samen in de wijk!” van ST-RAW werkgroep De Kracht van Preventie “Een symposium is geslaagd als de sprekers met passie over hun werk praten en dat enthousiasme weten over te brengen op de zaal. Dan komt er een gesprek op gang, leren we van elkaar en inspireren we elkaar.” Aan het woord is Anja van de Berg-Bakker...

LOL in cultuursensitief werken

Met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ in Rotterdam, Nijmegen en de bovenregionale AWTJ Risicojeugd) is het ZonMw-project LOL in Cultuursensitief werken gestart.

Lol in cultuursensitief werken

Evaluatie-onderzoek ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd’. Uit diverse onderzoeken blijkt dat migrantenjeugd minder zorg ontvangt dan verwacht mag worden op basis van hun aandeel in de bevolking en de in die groepen voorkomende psychische problemen. Deze jongeren zouden al tientallen jaren...

Jeugdhulp in beweging

Zes portretten van Rotterdamse jeugdhulp cliënten voor en na de transitie. De gemeente Rotterdam volgt de veranderingen die het Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) met zich meebrengt op de voet. Samen met alle relevante partijen wil de gemeente de nodige veranderingen in de jeugdhulpketen vormgeven. Het perspectief van de cliënt is hierbij...

Kennisatelier Kracht uit informele
netwerken

Professionals denken vaak dat ze het beter weten, maar is dat wel zo? Het was een van de slotopmerkingen in het kennisatelier ‘Kracht uit informele netwerken’. Het ging over de samenwerking tussen formele en informele netwerken rond opvoedingsondersteuning. Wat kunnen we van elkaar leren?

Kennisatelier
E-Mental Health

Hoe kunnen we met ICT en internettechnologie de psychische gezondheid van kinderen en jongeren ondersteunen of verbeteren? Kom donderdag 9 november 2017 naar het kennisatelier voor voorbeelden uit de regio en discussie.

Inventarisatie aanbod ‘Eigen kracht interventies’

Deze inventarisatie van het hulpaanbod gericht op het vergroten van eigen kracht en van bestaande kennis van eigen kracht interventies in de regio Rotterdam-Rijnmond, uitgevoerd binnen ST-RAW. Deze inventarisatie bestaat uit twee onderdelen: 1. Inventarisatie van het huidige hulpaanbod gericht op het vergroten van eigen kracht. Voor dit onderdeel...