Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel – Tussenmeting

Rapportage van de Tussenmeting van het meerjarig onderzoek naar de werking van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ). Het doel van deze rapportage is een overzicht te geven van (gerapporteerde) effecten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. De ambitie van dit onderzoek is om in drie metingen tot 2018 de effecten van de veranderingen in het jeugdstelsel zichtbaar te maken. De tussenmeting is het vervolg op een nulmeting die in 2014 is uitgevoerd. De afdeling Onderzoek en Business Intelligence voerde dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Download de Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel – Tussenmeting

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’