ST-RAW

Mini-symposium De Kracht van Preventie

Het ST-RAW project ‘de Kracht van preventie’ organiseert een mini-symposium.

Aanleiding voor het organiseren van dit mini-symposium is de realisatie van het literatuuronderzoek naar de werkzame elementen van groepsgerichte opvoedingsondersteuning door vrijwilligers. De presentatie van deze studie is een onderdeel van het symposium. Het symposium wordt ingeleid door onze gastspreker Marianne van Bochove. Marianne heeft onderzoek gedaan naar de nieuwe verhoudingen tussen professionals en vrijwilligers. Zij gaat met de zaal in gesprek over de meerwaarde én de dilemma’s die het werken met vrijwilligers met zich mee brengen.  Het tweede deel van het symposium bestaat uit een demonstratie van de interventie Ouders in Actie en kennismaking met Mama’s Garden.  Deze twee Rotterdamse interventies zijn voorbeelden van succesvolle inzet van betrokken vrijwilligers.  Na afloop van het symposium is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.  Het symposium richt zich op een breed publiek van vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en studenten van de Hoge School Rotterdam.

Uitnodiging 2 februari 2017

Kennisatelier Eigen Kracht benutten in de jeugdhulpketen

Meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van kinderen en ouders is een doel van de jeugdwet. Maar hoe moeten we eigen kracht benutten? Welke interventies zijn er? Welke gebruiken we in de regio? Wat zijn de ervaringen daarmee? Wat vinden cliënten zelf van eigen kracht?

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ en ABSG wordt aangevraagd.

Locatie: Gebouw De Heuvel
Datum: donderdag 23 februari 2017
Tijd:      15.00 – 17.00

Uitnodiging kennisatelier februari 2017
Programma kennisatelier

Terugblik Kennisatelier – ‘Hoe bereik je migrantengroepen in de jeugdhulpketen?’

Dat was de centrale vraag van het eerste kennisatelier in de gemeente Rotterdam in gebouw De Heuvel. Professionals uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam deelden hun kennis en ervaring. Sleutelbegrip: ‘cultuursensitief handelen’. Maar wat is dat dan en hoe doe je dat? Van interventiemeetladder tot opvoedingsondersteuning en van ervaringen delen tot beleidsbeïnvloeding, het kwam deze middag allemaal aan bod. Klik hier om meer te lezen

Kennis in de jeugdhulpketen

ST-RAW is de Rotterdamse academische werkplaats voor kennis in de jeugdhulpketen. De academische werkplaats richt zich op het gezamenlijk leren, het delen en vertalen van kennis, de ontwikkeling van innovatieve interventies, methoden en instrumenten en het toetsen of de aanpak die we kiezen werkt. Dit doen we met elkaar: onderzoekers, gemeenteambtenaren, medewerkers van opleidingsinstituten, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk. Samen met deze partners zoeken we uit hoe jeugdhulp en gemeentelijk jeugdbeleid beter, efficiënter en innovatiever kunnen. Samen transformeren we de jeugdhulpketen.

We willen dat zoveel mogelijk jeugdigen en gezinnen zelfredzaam kunnen zijn. En dat er voor wie dit nodig heeft, vroegtijdige en passende ondersteuning en hulp is tegen aanvaardbare kosten. De participatie van jongeren en ouders is essentieel. ST-RAW wil deze doelgroepen daarom zoveel mogelijk betrekken en horen.

Het centrale thema bij ST-RAW is het vergroten van de eigen kracht. Om dit te bereiken, werken we in vijf deelprojecten met als thema:

  1. Doen we de juiste dingen?
  2. Ruimte voor regie
  3. De grens van eigen kracht
  4. De kracht van preventie
  5. Reflectieve professionals

ST-RAW staat voor Samen Transformeren – Rotterdam Academische Werkplaats