ST-RAW

Kennisatelier Eigen Kracht benutten in de jeugdhulpketen

Meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van kinderen en ouders is een doel van de jeugdwet. Maar hoe moeten we eigen kracht benutten? Welke interventies zijn er? Welke gebruiken we in de regio? Wat zijn de ervaringen daarmee? Wat vinden cliënten zelf van eigen kracht?

Voor wie?
Hulpverleners, beleidsadviseurs, management, onderzoekers, opleiders, cliëntvertegenwoordigers.
Accreditatie bij SKJ en ABSG wordt aangevraagd.

Locatie: Gebouw De Heuvel
Datum: donderdag 23 februari 2017
Tijd:      15.00 – 17.00

Uitnodiging kennisatelier februari 2017
Programma kennisatelier

Hoe kan de ondersteuning beter voor ouders met pubers? Ouders en professionals gezocht die hun mening willen geven!

Uit gesprekken met professionals en ouders blijkt dat ouders met pubers veel vragen hebben over het opvoeden, en dat er weinig advies en steun voor hen beschikbaar is. Daarom is een onderzoek gestart naar de ondersteuning voor ouders met kinderen in de puberteit. Klik hier om meer te lezen

Terugblik Kennisatelier – ‘Hoe bereik je migrantengroepen in de jeugdhulpketen?’

Dat was de centrale vraag van het eerste kennisatelier in de gemeente Rotterdam in gebouw De Heuvel. Professionals uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam deelden hun kennis en ervaring. Sleutelbegrip: ‘cultuursensitief handelen’. Maar wat is dat dan en hoe doe je dat? Van interventiemeetladder tot opvoedingsondersteuning en van ervaringen delen tot beleidsbeïnvloeding, het kwam deze middag allemaal aan bod. Klik hier om meer te lezen

Kennis in de jeugdhulpketen

ST-RAW is de Rotterdamse academische werkplaats voor kennis in de jeugdhulpketen. De academische werkplaats richt zich op het gezamenlijk leren, het delen en vertalen van kennis, de ontwikkeling van innovatieve interventies, methoden en instrumenten en het toetsen of de aanpak die we kiezen werkt. Dit doen we met elkaar: onderzoekers, gemeenteambtenaren, medewerkers van opleidingsinstituten, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk. Samen met deze partners zoeken we uit hoe jeugdhulp en gemeentelijk jeugdbeleid beter, efficiënter en innovatiever kunnen. Samen transformeren we de jeugdhulpketen.

We willen dat zoveel mogelijk jeugdigen en gezinnen zelfredzaam kunnen zijn. En dat er voor wie dit nodig heeft, vroegtijdige en passende ondersteuning en hulp is tegen aanvaardbare kosten. De participatie van jongeren en ouders is essentieel. ST-RAW wil deze doelgroepen daarom zoveel mogelijk betrekken en horen.

Het centrale thema bij ST-RAW is het vergroten van de eigen kracht. Om dit te bereiken, werken we in vijf deelprojecten met als thema:

  1. Doen we de juiste dingen?
  2. Ruimte voor regie
  3. De grens van eigen kracht
  4. De kracht van preventie
  5. Reflectieve professionals

ST-RAW staat voor Samen Transformeren – Rotterdam Academische Werkplaats