ST-RAW

Kennisatelier Jongeren en hun hindernissen om mee te doen

Jongeren kunnen op verschillende manieren hindernissen ondervinden bij hun opleiding, het vinden van een stageplek of werk. Met name jongeren met psychische problemen en jongeren die een nieuwe kans nodig hebben. Kom op donderdag 14 juni kennismaken met deze jongeren in ons kennisatelier. Lees verder.

Kennisatelier Kracht uit informele netwerken

Informele netwerken kunnen laagdrempelige opvoedondersteuning bieden. Op 22 februari organiseerden we samen met academische werkplaats KETJA uit Amsterdam een kennisatelier over dit thema. Het verslag is terug te vinden op onze site. Klik hier

 

Kennis in de jeugdhulpketen

ST-RAW is de Rotterdamse academische werkplaats voor kennis in de jeugdhulpketen. De academische werkplaats richt zich op het gezamenlijk leren, het delen en vertalen van kennis, de ontwikkeling van innovatieve interventies, methoden en instrumenten en het toetsen of de aanpak die we kiezen werkt. Dit doen we met elkaar: onderzoekers, gemeenteambtenaren, medewerkers van opleidingsinstituten, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk. Samen met deze partners zoeken we uit hoe jeugdhulp en gemeentelijk jeugdbeleid beter, efficiënter en innovatiever kunnen. Samen transformeren we de jeugdhulpketen.

We willen dat zoveel mogelijk jeugdigen en gezinnen zelfredzaam kunnen zijn. En dat er voor wie dit nodig heeft, vroegtijdige en passende ondersteuning en hulp is tegen aanvaardbare kosten. De participatie van jongeren en ouders is essentieel. ST-RAW wil deze doelgroepen daarom zoveel mogelijk betrekken en horen.

Het centrale thema bij ST-RAW is het vergroten van de eigen kracht. Om dit te bereiken, werken we in vijf deelprojecten met als thema:

  1. Doen we de juiste dingen?
  2. Ruimte voor regie
  3. De grens van eigen kracht
  4. De kracht van preventie
  5. Reflectieve professionals

ST-RAW staat voor Samen Transformeren – Rotterdam Academische Werkplaats