ST-RAW

Kennisatelier Kracht uit informele netwerken

Informele netwerken kunnen laagdrempelige opvoedondersteuning bieden. Op 22 februari organiseren we samen met academische werkplaats KETJA uit Amsterdam een kennisatelier over dit thema. Op onze agenda zijn de uitnodiging en het programma terug te vinden. http://st-raw.nl/agenda/

Kennisatelier E-Mental Health

Hoe kunnen we met ICT en internettechnologie de psychische gezondheid van kinderen en jongeren ondersteunen of verbeteren? Kom donderdag 9 november 15.00-17.00 uur naar het kennisatelier voor voorbeelden uit de regio en discussie. Klik hier voor meer informatie.

Kennisatelier Reflectieve Professional verslag online

Het klinkt natuurlijk heel logisch en simpel: gebruik de ervaringen in je werk om dat werk te verbeteren. Met andere woorden: wees een reflectieve professional. Dit was het onderwerp van het derde kennisatelier van ST-RAW op 29 juni 2017.
Lees hier verder

Kennis in de jeugdhulpketen

ST-RAW is de Rotterdamse academische werkplaats voor kennis in de jeugdhulpketen. De academische werkplaats richt zich op het gezamenlijk leren, het delen en vertalen van kennis, de ontwikkeling van innovatieve interventies, methoden en instrumenten en het toetsen of de aanpak die we kiezen werkt. Dit doen we met elkaar: onderzoekers, gemeenteambtenaren, medewerkers van opleidingsinstituten, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk. Samen met deze partners zoeken we uit hoe jeugdhulp en gemeentelijk jeugdbeleid beter, efficiënter en innovatiever kunnen. Samen transformeren we de jeugdhulpketen.

We willen dat zoveel mogelijk jeugdigen en gezinnen zelfredzaam kunnen zijn. En dat er voor wie dit nodig heeft, vroegtijdige en passende ondersteuning en hulp is tegen aanvaardbare kosten. De participatie van jongeren en ouders is essentieel. ST-RAW wil deze doelgroepen daarom zoveel mogelijk betrekken en horen.

Het centrale thema bij ST-RAW is het vergroten van de eigen kracht. Om dit te bereiken, werken we in vijf deelprojecten met als thema:

  1. Doen we de juiste dingen?
  2. Ruimte voor regie
  3. De grens van eigen kracht
  4. De kracht van preventie
  5. Reflectieve professionals

ST-RAW staat voor Samen Transformeren – Rotterdam Academische Werkplaats