Inventarisatie aanbod ‘Eigen kracht interventies’

Deze inventarisatie van het hulpaanbod gericht op het vergroten van eigen kracht en van bestaande kennis van eigen kracht interventies in de regio Rotterdam-Rijnmond, uitgevoerd binnen ST-RAW. Deze inventarisatie bestaat uit twee onderdelen:

1. Inventarisatie van het huidige hulpaanbod gericht op het vergroten van eigen kracht. Voor dit onderdeel is nagegaan welke interventies gericht op het vergroten van eigen kracht, in welke situaties en op welke wijze al worden ingezet door de jeugdhulpaanbieders in de regio RotterdamRijnmond2 en hoe vaak.
2. Inventarisatie van bestaande kennis over ‘eigen kracht interventies’. Dit onderdeel bestond uit een inventarisatie van de bestaande, recent ontwikkelde kennis bij de participerende opleidings- en kennisinstituten3 over (vernieuwende) interventies en werkwijzen gericht op het inzetten van en vergroten van eigen kracht van jeugdigen en ouders.

Download deze publicatie

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’