Lol in cultuursensitief werken

Evaluatie-onderzoek ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd’.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat migrantenjeugd minder zorg ontvangt dan verwacht mag worden op basis van hun aandeel in de bevolking en de in die groepen voorkomende psychische problemen. Deze jongeren zouden al tientallen jaren ondervertegenwoordigd zijn in de vrijwillige, lichte zorg en oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige, zware zorg. De ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken’ is gericht op het (veel) vroeger signaleren van psychische problemen en licht verstandelijke beperkingen bij migrantenjeugd en het bieden van tijdige, effectieve hulp. De oplossing wordt gezocht in het vergroten van de bekendheid van professionals met J-ggz en J-lvb problematiek en met het cultuursensitief werken. Ook kennis op het gebied van multiprobleemgezinnen en risicojeugd, waar veel leden van de doelgroep toe zouden behoren, zou hieraan moeten bijdragen. Zodoende bestaat het aanbod uit een basistraining Lol in cultuursensitief werken en 2 vervolgtrainingen waar men eventueel voor kan kiezen: Multiprobleemgezinnen en Risicojeugd: Straatcultuur en Social Media’.

Dit rapport doet verslag van het evaluatie-onderzoek naar het project ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd’. Centraal staan de resultaten en aandachtspunten voor de doorontwikkeling van de basistraining ‘Lol in cultuursensitief werken’. Hiernaast is er ook aandacht voor de ervaringen die zijn opgedaan met de vervolgtrainingen.

Download het onderzoek

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’