Jeugdhulp in beweging

Zes portretten van Rotterdamse jeugdhulp cliënten voor en na de transitie.

De gemeente Rotterdam volgt de veranderingen die het Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) met zich meebrengt op de voet. Samen met alle relevante partijen wil de gemeente de nodige veranderingen in de jeugdhulpketen vormgeven. Het perspectief van de cliënt is hierbij een essentiële factor, want interventies werken niet als ze niet aansluiten bij zijn of haar wensen en behoeften.

De afdeling Onderzoek & Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam kreeg de opdracht om een aantal cliëntportretten te maken van jongeren en ouders die hulp ontvangen, voor henzelf en/of voor hun kind(eren). De centrale vraag is hoe jeugdigen en opvoeders het proces van signaleren, toeleiding en hulpverlening ervaren. Om het proces van transitie (structurele verandering) en ook transformatie (nieuwe manier van werken) in beeld te krijgen, hebben we de cliënten gevolgd in de tijd. De eerste interviews zijn uitgevoerd tussen september 2014 en februari 2015, dus deels voordat de decentralisatie officieel een feit was. De tweede ronde interviews vond plaats medio 2016, anderhalf jaar na de transitie. Om de verhalen van de cliënten aan te vullen of te bekrachtigen zijn, met hun toestemming, ook interviews afgenomen bij één of meerdere hulpverlener(s) en ook bij iemand uit hun sociale netwerk.

In deze publicatie staan zes casussen die sterk van elkaar verschillen. Soms is er sprake van enkelvoudige problematiek die binnen een jaar is afgerond, maar er zijn ook zeer complexe casussen, waarbij sprake is van langlopende, diverse problemen in één gezin met allerlei betrokken hulpverleners. Er is sprake van vrijwillige hulpverlening, maar er zijn ook twee casussen waarbij sprake is van Ondertoezichtstelling. Bij iedere casus is in een schema aangegeven van welke hulpverlening sprake is tussen 2014 en 2016. In de publicatie staan korte kernbeschrijvingen van de casussen met de meest opvallende aspecten. Na iedere kernbeschrijving worden een aantal vragen en of dilemma’s geformuleerd.

Download de publicatie ‘Jeugdhulp in beweging’

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’