Bijeenkomsten

Een overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door ST-RAW en/of de partners van ST-RAW.

LOL in cultuursensitief werken

Met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ in Rotterdam, Nijmegen en de bovenregionale AWTJ Risicojeugd) is het ZonMw-project LOL in Cultuursensitief werken gestart.

ConsenseP-symposium Pleegzorg, trauma en hechting

Op 4 november 2016 organiseerde het ConsenseP-netwerk in Rotterdam een symposium, gericht op trauma, psychosociale ontwikkelingen en behandelmethoden. Professionals binnen de specialistische zorg en pleegzorg hebben veel expertise op het gebied van trauma en hechting.