Publicaties

Jaarboek ST-RAW 2018

De jeugdhulp maakt enorme veranderingen door; ook in de regio Rijnmond. Het doel van de ‘transformatie’ is het verbeteren en meer toegankelijk maken van de jeugdhulp voor jeugd en ouders. Dit is een spannende reis met veel uitdagingen en ook veel beloningen. Het jaarboek 2018 van...

Ouders in actie

Ouders in actie brengt ouders samen om opvoedkwesties te bespreken in een informele setting. Het effect hiervan is onderzocht. Het vergroot het netwerk van ouders en zij voelen zich gesteund door elkaar.

Lol in cultuursensitief werken

Evaluatie-onderzoek ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd’. Uit diverse onderzoeken blijkt dat migrantenjeugd minder zorg ontvangt dan verwacht mag worden op basis van hun aandeel in de bevolking en de in die groepen voorkomende psychische...